2.6k views

Sông trăng Khoảnh khắc đẹp trên Sông Trà, cửa biển Sa Cần, Quảng Ngãi. (Ảnh: Nguyễn Trung Diệp)

thumb_up23thumb_downchat_bubble3

More from Nguyen Hien

Trại nuôi ong mật giữa rừng cao-su Lộc Ninh, Bình Phước.

68 views · Apr 24th

belle sculpture (photo: internet)

63 views · Apr 23rd

Trại nuôi ong mật - Dambri, B'Lao, Lâm Đồng

75 views · Apr 23rd

More from Nguyen Hien

Trại nuôi ong mật giữa rừng cao-su Lộc Ninh, Bình Phước.

68 views · Apr 24th

belle sculpture (photo: internet)

63 views · Apr 23rd

Trại nuôi ong mật - Dambri, B'Lao, Lâm Đồng

75 views · Apr 23rd