@tomornism ประโยค “ผู้นำโง่เราจะตายกันหมด” นั้นเป็นจริงอย่างแสนจริงและแสนเจ็บปวดตรงคำว่า ‘โง่’ และ ‘ตาย’ โง่จริง - และตายจริง แต่ไม่มีอะไรจริงเลยกับคำว่า ‘ผู้นำ’
thumb_up28thumb_downchat_bubble

More from ✿*゚‘゚・✿.。.✾ ✧ 𝓡𝔬𝔰𝔢 ✧ ✾ *.:。 ✿*゚‘゚✿

More from ✿*゚‘゚・✿.。.✾ ✧ 𝓡𝔬𝔰𝔢 ✧ ✾ *.:。 ✿*゚‘゚✿