ฉีดไปแล้วกว่า 8 ล้านโดส พบผู้ที่เกิดภาวะลิ่มเลือด 15 เสียชีวิต 3

#COVIDVaccine

5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble