สิงคโปร์ประเทศเค้าเล็ก แต่เจริญกว่าไทยอีก #mindsTH

5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ

อย่ารังเกึคนติดโควิดเลยครับ เขาไม่ได้เป็นเอดส์ แสดงว่าคนติดเอดส์น่ารังเกียจงั้นเหรอ #mindsTH

13 views · Apr 24th

ถ้าจะพัง เราพังพร้อมกันจ้า #mindsTH

23 views · Apr 24th

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ

อย่ารังเกึคนติดโควิดเลยครับ เขาไม่ได้เป็นเอดส์ แสดงว่าคนติดเอดส์น่ารังเกียจงั้นเหรอ #mindsTH

13 views · Apr 24th

ถ้าจะพัง เราพังพร้อมกันจ้า #mindsTH

23 views · Apr 24th