สัส!! แถวบ้านนอกกูมีคลัสเตอร์วงเหล้า ไอ่เหี้ย บอกเลยนะเพื่อนๆโควิท2ครั้งแรก มันเกิดแต่ในเมืองใหญ่กระทบบ้านนอกห่างไกลน้อย แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้ว หายนะของจริงมาแล้ว
thumb_up9thumb_downchat_bubble