Juvenile White-throated Kingfisher #myphoto #AnnieNg

thumb_up15thumb_downchat_bubble1

More from AnnieNg

Cái mạng nhện nhìn nghiêng giống cái lồng bàn😀 #myphoto #AnnieNg

145 views · Apr 23rd

Uầy 6 năm trước của mình 😅😅😅

133 views · Apr 22nd

...Nắng tháng tư vẫn bình lặng dịu êm, Hoa Loa Kèn vẫn tinh khôi trong trắng Về đi em dệt tình ta nồng thắm Để tình mình say màu nắng tháng tư! ( st ) #myphoto #AnnieNg #homesweethome

2.5k views · Apr 22nd

More from AnnieNg

Cái mạng nhện nhìn nghiêng giống cái lồng bàn😀 #myphoto #AnnieNg

145 views · Apr 23rd

Uầy 6 năm trước của mình 😅😅😅

133 views · Apr 22nd

...Nắng tháng tư vẫn bình lặng dịu êm, Hoa Loa Kèn vẫn tinh khôi trong trắng Về đi em dệt tình ta nồng thắm Để tình mình say màu nắng tháng tư! ( st ) #myphoto #AnnieNg #homesweethome

2.5k views · Apr 22nd