Ấn Độ đang bị tàn phá khủng khiếp bởi Virus Vũ Hán. Cre: cảnh thiêu người không đếm xuể tại Ấn Độ.

25Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Estay

Thằng cán bộ chiếm đoạt. Bắt dân è cổ ra trả. Lũ CS khốn nạn!

83 views · Apr 24th

Xóm nhỏ. Dalat Vietnam

136 views · Apr 23rd
repeat
147 views
FLC CÒN GÌ NGOÀI NỢ? Người ta nói cứ giao rừng cho FLC làm sân golf đi, thiên nhiên sẽ nhận lại được mảnh rừng gấp đôi. Còn thời điểm nhận được là khi nào thì người ta chưa nói. Theo đó, FLC phải mua miếng đất gấp đôi, trồng lại diện tích rừng gấp đôi diện tích và số lượng cây rừng đã bị mất và diện tích đất rừng FLC đã sử dụng do làm dự án sân golf. Như vậy, FLC buộc phải cung cấp số tiền để nhà nước trồng hơn 300ha rừng mới. Vậy tại sao FLC không làm dự án chỗ sắp trồng 300ha rừng mới vì ở đó không có rừng mới phải trồng, hay làm ở những chỗ đã mất rừng rồi hoặc không có rừng. Vừa có thể bảo vệ rừng chưa mất, vừa có thể tiết kiệm chi phí trồng rừng. Trong khi đó, hạ xuống rừng thông hơn 50 năm tuổi để bắt đầu bằng những cây con là câu chuyện hết sức vô lý. Nó cũng tương tự việc hãy để tôi g iết 100 người trưởng thành. Tôi sẽ đẻ 200 người đền lại. Rồi trong quá trình trồng rừng, ai dám chắc hơn 300 ha rừng mới sẽ trưởng thành tốt để tạo ra khu rừng thông tương tự hoặc tốt hơn. Và dù có thành công thì cũng chờ 50 nữa mới được thấy thành quả. FLC là ai mà để cho thiên nhiên phải chờ đợi 50 năm, mà để cho Chính phủ ra một quyết định bắt thiên nhiên chờ đợi. Các vị sẽ trồng lại rừng gì? Rừng thông hay rừng cây keo hoặc cây khuynh diệp ngắn hạn nhằm phủ xanh mắt nhưng không có giá trị giữ lại không khí, môi trường vốn có của Tây Nguyên? Điều quan trọng nhất của dự án này mà cá nhân tôi nhận thấy Chính Phủ đã quá mạo hiểm khi cấp phép cho dự án này, đó là hơn 80% nguồn vốn là vốn vay. Tổng mức đầu tư dự án sân golf Đak Đoa là 1.142 tỉ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 172.912 tỉ đồng (chiếm 15,12% tổng mức đầu tư), vốn vay 969,163 tỉ đồng (chiếm 84,86%) tổng vốn đầu tư. Một dự án được hình thành gần như bằng toàn bộ tiền đi vay thì tôi cũng lạy người ký dự án và tổ chức Phê duyệt dự án. Các vị chơi lớn quá luôn rồi. Nếu FLC giải ngân thất bại mà rừng đã cưa rồi, di thực rồi. Ta làm gì nhau? Nếu FLC đội vốn dự án và dự án thất bại, ta tính nhau sao? Nếu FLC mắc thêm nợ xấu thì lạm phát ai chịu? Tài chính của FLC nếu đủ mạnh thì không liên tục đắp chiếu dự án ở nhiều tỉnh thành. FLC nếu đủ uy tín thì vài ngày đã không có dân kéo nhau đến trước trụ sở FLC đòi nhà, đòi sổ. FLC nếu thật sự ngon lành cành đào thì Bamboo đã không đòi "công bằng" ngang với Vietnamairline? Biết thằng VNA làm khổ ngân sách bởi khoản tiền tái đầu tư cho nó, FLC cũng đòi "công bằng" được đầu tư tương tự? Tụi bây cứ nghểnh cổ lên đòi công bằng thì dân nào sống nổi với tụi bây? Công bằng mà nói, bây giờ, Bộ Tài Chính có thể trực tiếp rà soát xem FLC đã nợ bao nhiêu rồi? Khả năng chi trả là bao nhiêu? Bao nhiêu tiền được vay bởi thế chấp bằng tài sản hình thành trong tương lai để rồi chết ngắc vì tài sản không thể hình thành mà tiền thì bốc hơi? Không kiểm soát và thiếu cảnh báo dành cho các ngân hàng đối với trường hợp những doanh nghiệp nợ chồng chất là một trong những nguồn cơn gây ra lạm phát và sốt ảo giá Bất động sản. Và FLC là một trong những nguyên tố tạo nên thành quả nợ xấu gây những hậu quả lâu dài về sau.
147 views · Apr 23rd

More from Estay

Thằng cán bộ chiếm đoạt. Bắt dân è cổ ra trả. Lũ CS khốn nạn!

83 views · Apr 24th

Xóm nhỏ. Dalat Vietnam

136 views · Apr 23rd
repeat
147 views
FLC CÒN GÌ NGOÀI NỢ? Người ta nói cứ giao rừng cho FLC làm sân golf đi, thiên nhiên sẽ nhận lại được mảnh rừng gấp đôi. Còn thời điểm nhận được là khi nào thì người ta chưa nói. Theo đó, FLC phải mua miếng đất gấp đôi, trồng lại diện tích rừng gấp đôi diện tích và số lượng cây rừng đã bị mất và diện tích đất rừng FLC đã sử dụng do làm dự án sân golf. Như vậy, FLC buộc phải cung cấp số tiền để nhà nước trồng hơn 300ha rừng mới. Vậy tại sao FLC không làm dự án chỗ sắp trồng 300ha rừng mới vì ở đó không có rừng mới phải trồng, hay làm ở những chỗ đã mất rừng rồi hoặc không có rừng. Vừa có thể bảo vệ rừng chưa mất, vừa có thể tiết kiệm chi phí trồng rừng. Trong khi đó, hạ xuống rừng thông hơn 50 năm tuổi để bắt đầu bằng những cây con là câu chuyện hết sức vô lý. Nó cũng tương tự việc hãy để tôi g iết 100 người trưởng thành. Tôi sẽ đẻ 200 người đền lại. Rồi trong quá trình trồng rừng, ai dám chắc hơn 300 ha rừng mới sẽ trưởng thành tốt để tạo ra khu rừng thông tương tự hoặc tốt hơn. Và dù có thành công thì cũng chờ 50 nữa mới được thấy thành quả. FLC là ai mà để cho thiên nhiên phải chờ đợi 50 năm, mà để cho Chính phủ ra một quyết định bắt thiên nhiên chờ đợi. Các vị sẽ trồng lại rừng gì? Rừng thông hay rừng cây keo hoặc cây khuynh diệp ngắn hạn nhằm phủ xanh mắt nhưng không có giá trị giữ lại không khí, môi trường vốn có của Tây Nguyên? Điều quan trọng nhất của dự án này mà cá nhân tôi nhận thấy Chính Phủ đã quá mạo hiểm khi cấp phép cho dự án này, đó là hơn 80% nguồn vốn là vốn vay. Tổng mức đầu tư dự án sân golf Đak Đoa là 1.142 tỉ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 172.912 tỉ đồng (chiếm 15,12% tổng mức đầu tư), vốn vay 969,163 tỉ đồng (chiếm 84,86%) tổng vốn đầu tư. Một dự án được hình thành gần như bằng toàn bộ tiền đi vay thì tôi cũng lạy người ký dự án và tổ chức Phê duyệt dự án. Các vị chơi lớn quá luôn rồi. Nếu FLC giải ngân thất bại mà rừng đã cưa rồi, di thực rồi. Ta làm gì nhau? Nếu FLC đội vốn dự án và dự án thất bại, ta tính nhau sao? Nếu FLC mắc thêm nợ xấu thì lạm phát ai chịu? Tài chính của FLC nếu đủ mạnh thì không liên tục đắp chiếu dự án ở nhiều tỉnh thành. FLC nếu đủ uy tín thì vài ngày đã không có dân kéo nhau đến trước trụ sở FLC đòi nhà, đòi sổ. FLC nếu thật sự ngon lành cành đào thì Bamboo đã không đòi "công bằng" ngang với Vietnamairline? Biết thằng VNA làm khổ ngân sách bởi khoản tiền tái đầu tư cho nó, FLC cũng đòi "công bằng" được đầu tư tương tự? Tụi bây cứ nghểnh cổ lên đòi công bằng thì dân nào sống nổi với tụi bây? Công bằng mà nói, bây giờ, Bộ Tài Chính có thể trực tiếp rà soát xem FLC đã nợ bao nhiêu rồi? Khả năng chi trả là bao nhiêu? Bao nhiêu tiền được vay bởi thế chấp bằng tài sản hình thành trong tương lai để rồi chết ngắc vì tài sản không thể hình thành mà tiền thì bốc hơi? Không kiểm soát và thiếu cảnh báo dành cho các ngân hàng đối với trường hợp những doanh nghiệp nợ chồng chất là một trong những nguồn cơn gây ra lạm phát và sốt ảo giá Bất động sản. Và FLC là một trong những nguyên tố tạo nên thành quả nợ xấu gây những hậu quả lâu dài về sau.
147 views · Apr 23rd