ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุขคติครับ #mindsTH

thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

หมอสลิ่มส่วนใหญ่เขาหนีกับระบบเฮงซวยได้แล้วไง หรือเป็นหมออาวุโส ใครไม

33 views · Apr 24th
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ขอให้พวกมึงไม่ตายดี #mindsTH

30 views · Apr 24th

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

หมอสลิ่มส่วนใหญ่เขาหนีกับระบบเฮงซวยได้แล้วไง หรือเป็นหมออาวุโส ใครไม

33 views · Apr 24th
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ขอให้พวกมึงไม่ตายดี #mindsTH

30 views · Apr 24th