81 views

Vì tình đồng chí "Sinh hoạt cá nhân" Chịch nhau vì thân Sao đâm tao đổ ruột.

thumb_up17thumb_downchat_bubble1

More from langtu

Nhở Đảng và Bác Đĩ mới cháy hàng như thế này. Chứ không thì nhân dân biến thành dân lành mẹ mất rồi

120 views · Apr 23rd
98 views · Apr 23rd

Đãng đĩ bỏ tiền tỉ ra học. Chắc chắn chúng sẽ DỐT THÊM

98 views · Apr 21st

More from langtu

Nhở Đảng và Bác Đĩ mới cháy hàng như thế này. Chứ không thì nhân dân biến thành dân lành mẹ mất rồi

120 views · Apr 23rd
98 views · Apr 23rd

Đãng đĩ bỏ tiền tỉ ra học. Chắc chắn chúng sẽ DỐT THÊM

98 views · Apr 21st