มีวีสีบอกว่า icu ใกล้เต็ม ประชาชนต้องช่วยกันนี่ช่วยยังไง ตั้งโต๊ะลงชื่อไปสร้าง รพ.ใหม่กันเถอะทุกคนงี้หรอ =_=
thumb_up7thumb_downchat_bubble