โอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ 🤔
thumb_up8thumb_downchat_bubble2

More from 𝑆𝑎𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖

ตอนนี้ไม่ว่าจะเพนกวิ้นหรือเด็กๆคนไหน หรือใครก็ตามที่ต่อสู้ตามวิถีประชาธิปไตย หากต้องเสียชีวิตเพราะกระบวนการอยุติธรรม นั่นหมายถึงการลุกฮือต่อต้านของผู้คนที่จะไม่ยอมเป็นทาสใครอีกแล้ว คราวนี้จะเห็นการล่มสลายของจริง
79 views · Apr 23rd

More from 𝑆𝑎𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖

ตอนนี้ไม่ว่าจะเพนกวิ้นหรือเด็กๆคนไหน หรือใครก็ตามที่ต่อสู้ตามวิถีประชาธิปไตย หากต้องเสียชีวิตเพราะกระบวนการอยุติธรรม นั่นหมายถึงการลุกฮือต่อต้านของผู้คนที่จะไม่ยอมเป็นทาสใครอีกแล้ว คราวนี้จะเห็นการล่มสลายของจริง
79 views · Apr 23rd