KỶ NIỆM NÀO BUỒN

Ngày đôi ta quen nhau tuổi còn thơ, đi học chung cùng giờ Nhặt hoa đem cho nhau ghim vào thơ, đếm đầu tay mà chờ Thời gian qua trôi mau không ngừng đâu Mỗi mùa hoa phượng đầu, tiếng ve kêu gợi sầu Phút chia tay rầu rầu Tiếc thương riêng mình biết, hoặc tìm trong mắt nhau... #blog #life #photo

thumb_up23thumb_downchat_bubble3

More from Hoàng Yến

The art of loading...! #art #life #painting

115 views · Apr 23rd

Phở Bò Hà Nội ! #food #life

78 views · Apr 23rd

More from Hoàng Yến

The art of loading...! #art #life #painting

115 views · Apr 23rd

Phở Bò Hà Nội ! #food #life

78 views · Apr 23rd