More from 💋 แม่แมวมีนา 🎑🌾🌾

กราฟล่วง ไม่เกรงใจเงินในการเป๋าเลยนะคะ 📈📈📈📉📉📉 #Bitcoin #Altcoin

42 views · Apr 23rd
ช่วงนี้เป็นทาสลุงนิค คลิปลุงแกยาวเป็น ชั่วโมง แต่ฟังจบทุกคลิป ชอบภาษาของลุงที่ทำให้นักลงทุนมือใหม่ เข้าใจง่าย ลุงด่าไปด้วย สอนไปด้วย ลุงบอกทำคลิปด่ารัฐบาลมา 7 ปี ไม่มีไรดีขึ้น ลุงทำคลิปสอนคนไทยเล่นคริปโต 6 เดือน คนไทยที่เข้าใจ ปลดหนี้ ซื้อบ้านได้ เอ่อ! ดี ลุงพยายามจะสอนให้คนไทยลืมตาอ้าปากแหละ คลิปแกจะขึ้นคำด่า ไล่เผด็จการตลอดด https://youtu.be/qxEfoqleris
23 views · Apr 22nd

More from 💋 แม่แมวมีนา 🎑🌾🌾

กราฟล่วง ไม่เกรงใจเงินในการเป๋าเลยนะคะ 📈📈📈📉📉📉 #Bitcoin #Altcoin

42 views · Apr 23rd
ช่วงนี้เป็นทาสลุงนิค คลิปลุงแกยาวเป็น ชั่วโมง แต่ฟังจบทุกคลิป ชอบภาษาของลุงที่ทำให้นักลงทุนมือใหม่ เข้าใจง่าย ลุงด่าไปด้วย สอนไปด้วย ลุงบอกทำคลิปด่ารัฐบาลมา 7 ปี ไม่มีไรดีขึ้น ลุงทำคลิปสอนคนไทยเล่นคริปโต 6 เดือน คนไทยที่เข้าใจ ปลดหนี้ ซื้อบ้านได้ เอ่อ! ดี ลุงพยายามจะสอนให้คนไทยลืมตาอ้าปากแหละ คลิปแกจะขึ้นคำด่า ไล่เผด็จการตลอดด https://youtu.be/qxEfoqleris
23 views · Apr 22nd