พระมหากรุณาธิคุณอะไรก่อน ภาษีพวกกูทั้งนั้น
thumb_up5thumb_downchat_bubble3

More from หงอบงุนงับ

พยายามพูดให้ชัดสุดตัวอ่ะ 5555
แม่งขำลุงตูู้ออกแถลงทำพูดชัดแต่แม่งเกร็งซะตัวแข็งทือ🤣🤣
16 views · Apr 23rd
repeat
115 views

outdoor cafe inItaly 🥨🥯🥐☕️🫖🍵

115 views · Apr 23rd

More from หงอบงุนงับ

พยายามพูดให้ชัดสุดตัวอ่ะ 5555
แม่งขำลุงตูู้ออกแถลงทำพูดชัดแต่แม่งเกร็งซะตัวแข็งทือ🤣🤣
16 views · Apr 23rd
repeat
115 views

outdoor cafe inItaly 🥨🥯🥐☕️🫖🍵

115 views · Apr 23rd