242 views

Ai bảo chăn trâu 🐃 là khổ Tôi chăn bò 🐄 mà khổ như trâu 🐃 Ngày cuối tuần làm việc chẳng vào đâu? Chưa hết giờ lắm thằng mời đi nhậu ..... Tuổi còn thơ ngày hai cữ là thường, ... Yêu hơi men qua từng chai lớn nhỏ. Ai bảo đời lai rai là khổ, Tôi mơ màng nghe men vút lên cao. Có những ngày say xỉn té bờ ao ...Vợ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc Có cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích Chị giận anh rồi .... tối qua ngủ với em thôi ... ...Thôi tui đi sinh hoạt cá nhân đây!

thumb_up44thumb_downchat_bubble

More from vietnamme

279 views · Apr 23rd
544 views · Apr 23rd

Bẩy Giáo Điều của Chủ Nghĩa Súc Vật được viết rõ như sau: 1- Ai đi hai chân đều là kẻ thù. 2- Ai đi bốn chân hay có cánh đều là bạn. 3- Không con vật nào được phép mặc quần áo. 4- Không con vật nào được phép ngủ trên giường. 5- Không con vật nào được phép uống rượu. 6- Không con vật nào được phép giết một con vật khác. 7- Mọi con vật đều bình đẳng. Trích: Trại súc vật - George Orwell

405 views · Apr 22nd

More from vietnamme

279 views · Apr 23rd
544 views · Apr 23rd

Bẩy Giáo Điều của Chủ Nghĩa Súc Vật được viết rõ như sau: 1- Ai đi hai chân đều là kẻ thù. 2- Ai đi bốn chân hay có cánh đều là bạn. 3- Không con vật nào được phép mặc quần áo. 4- Không con vật nào được phép ngủ trên giường. 5- Không con vật nào được phép uống rượu. 6- Không con vật nào được phép giết một con vật khác. 7- Mọi con vật đều bình đẳng. Trích: Trại súc vật - George Orwell

405 views · Apr 22nd