🙄 ทุกเรื่องห่าเหวอะไรในประเทศไทย เจ้าแม่งขอมีซีนตลอด ฟังอีตู่พล่ามแล้วเอือม ซ้ำซาก นึกว่าจะประกาศมาตรการอะไรสำคัญๆ นึกว่าจะประกาศขอลาออก หรือเปลี่ยนตัวเอาอีอนุทินออก แม่มึงน้ำล้วนๆ เนื้อไม่มีตามเคย น้ำเน่า. 😏
thumb_up10thumb_downchat_bubble

More from Walther Kühn & Henrik Nomes

More from Walther Kühn & Henrik Nomes