มาแถลงเหี้ยอะไร กูยังจับใจความไม่ได้เลย ไอ้สัด ตาก็ไม่มีเหลือบมามองกล้อง จ้องแต่สคริป เวรกรรมจริงๆ ประเทศไทย
thumb_up8thumb_downchat_bubble