43 views

นายกฯ ให้คำมั่นรัฐบาลจะทำทุกทางเพื่อให้ประเทศพ้นวิกฤตโควิด-19 คนไทยได้ฉีดวัคซีนครบภายในสิ้นปีนี้ . วันนี้ (23 เมษายน) เมื่อเวลา 21.00 น. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เรื่องแผนบริหารสถานการณ์โควิด-19 การจัดหาวัคซีน และความพร้อมการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยมีรายละเอียดระบุว่า . พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่าน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในวันนี้ มีอัตราการติดเชื้อทั่วโลกประมาณ 8 แสนคน และยังมีแนวโน้มที่จะอยู่ในอัตราที่สูงอยู่ องค์การอนามัยโลกก็ได้เตือนว่าจะเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกอีกรอบ ส่งผลให้จะเกิดการช่วงชิงทรัพยากรเพื่อใช้ในการรักษาทั่วโลก . สำหรับประเทศไทยและประชาชนชาวไทย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย รถตรวจวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ รถเอกซเรย์, รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ จำนวนมาก เป็นต้น . นอกจากนี้ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในนามของประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือขอขอบใจ และขอเป็นกำลังใจ รวมทั้งขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรและบุคลากรให้กับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนชาวไทยทุกคนอีกด้วย . ในวันนี้ประเทศไทยมียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2,070 ราย อันเป็นผลมาจากคลัสเตอร์ล่าสุดช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ ที่ยังคงส่งผลสืบเนื่องต่อมาอีกอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยอัตราการแพร่ระบาดครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการแพร่ระบาดมีความรุนแรงและเป็นวงกว้างกว่าระลอกที่ผ่านๆ มา ซึ่งถ้าหากเราสามารถร่วมมือร่วมใจกันอีกครั้ง ‘การ์ดไม่ตก’ ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่ ศบค. แนะนำ ก็จะช่วยลดภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของเรา และสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมอีกครั้งในเร็ววัน . ทั้งนี้รัฐบาลและ ศบค. มีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หากมีความจำเป็นเร่งที่จะต้องปรับมาตรการให้เข้มงวดขึ้น จะมีการเร่งพิจารณาและประกาศล่วงหน้าให้ได้รับทราบโดยทันที ในขณะเดียวกันเพื่อความไม่ประมาท ผมได้สั่งการให้มีความเตรียมพร้อมระบบสาธารณสุขของประเทศในด้านต่างๆ เพื่อสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เร่งรัดกระบวนการจัดหาและฉีดวัคซีนให้ทั่วถึง รวมทั้งพิจารณาการฟื้นฟูเยียวยาในอนาคตด้วย . ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนที่ได้รับมอบแล้วจำนวน 2.1 ล้านโดส ที่สามารถฉีดได้ 1.05 ล้านคน โดยนับถึงวันนี้ได้มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว 8.4 แสนคน กว่าครึ่งหนึ่งเป็นการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงตลอดเวลา ซึ่งบุคลากรทั้งหมดจะได้รับวัคซีนครบถ้วนภายในสัปดาห์นี้ . นอกจากนี้รัฐบาลและ ศบค. ก็มิได้นิ่งนอนใจ โดยได้เร่งจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม โดยตั้งเป้าหมายว่าจะต้องจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมให้ครบ 100 ล้านโดส เพื่อฉีดให้กับประชาชน 50 ล้านคน ภายในสิ้นปี 2564 ที่ผ่านมาเราจัดหาแล้ว 64 ล้านโดส ประกอบด้วย AstraZeneca 61 ล้านโดส เริ่มส่งมอบเดือนมิถุนายนนี้ 6 ล้านโดส และเดือนต่อๆ ไปอีกเดือนละ 10 ล้านโดส, Sinovac 2.5 ล้านโดส ส่งมอบแล้ว 2 ล้านโดส พรุ่งนี้มาอีก 500,000 โดส . ล่าสุดเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่า รัฐบาลจีนได้แจ้งความประสงค์บริจาควัคซีนให้ไทยอีก 500,000 โดส ในส่วนที่จะต้องจัดหาเพิ่มเติมอีก 36 ล้านโดสนั้น รัฐบาลก็ประสบความสำเร็จในการเจรจาจัดหาวัคซีน Sputnik V จำนวน 5-10 ล้านโดส และ Pfizer อีก 5-10 ล้านโดส มาเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วนแล้ว และเพื่อเป็นการเติมเต็มภาครัฐ และเกิดการทำงานเชิงรุกมากขึ้น . ผมได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยคณะแพทย์ ในกระทรวงสาธารณสุข องค์การเภสัชกรรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน โดยมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นประธาน ซึ่งได้รับรายงานว่าสภาหอการค้าไทยจะช่วยรัฐบาลจัดหาให้กับพนักงานลูกจ้างเองด้วย ประมาณ 10-15 ล้านโดส และในสัปดาห์หน้าผมก็จะประชุมร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ได้แก่ สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และสมาคมธนาคารไทย เพื่อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดหาและแจกจ่ายวัคซีน ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ประเทศไทยของเราสามารถมีวัคซีนเพื่อฉีดให้กับประชาชนให้ครบ 50 ล้านคน ภายในสิ้นปีนี้ . ผมขอยืนยันว่ารัฐบาลและ ศบค. มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้อย่างเต็มที่ องค์การเภสัชกรรมได้มีการสำรองและกระจายยาฟาวิพิราเวียร์ สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวนมากกว่า 3 แสนเม็ด โดยมีการกระจายไปสำรองในพื้นที่ต่างๆ แล้ว และกำลังนำเข้าเพิ่มอีก 2 ล้านเม็ด ในด้านการจัดเตรียมเตียงให้กับผู้ป่วย เรามีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19 และผู้เสี่ยงติดเชื้อ รวมกว่า 28,000 เตียง ทั้งที่อยู่ในโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel ซึ่งในขณะนี้มีผู้ป่วยหลักพันต่อเนื่องกันหลายวัน ทำให้จำนวนเตียงลดลงอย่างมาก แต่รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้จัดเตรียมมาตรการเพื่อจัดหาเตียงให้กับผู้ป่วยทุกคนให้ได้ . ในส่วนของมาตรการเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจ รัฐบาลได้เตรียมงบประมาณในการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจไว้อีกประมาณ 3.8 แสนล้านบาท โดยมาจาก พ.ร.ก. เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ในส่วนของเงินกู้เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 2.4 แสนล้านบาท งบกลางปีงบประมาณ 2564 อีก 9.9 หมื่นล้านบาท และค่าใช้จ่ายบรรเทาโควิด-19 อีก 4 หมื่นล้านบาท โดยฝ่ายเศรษฐกิจได้เตรียมโครงการที่จะช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภค รวมไปถึงโครงการที่จะก่อให้เกิดการลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่ารัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอที่จะใช้ในการช่วยเหลือเยียวยา รวมทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาเจริญเติบโตให้ได้โดยเร็ว . ผมขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือในการฝ่าวิกฤตครั้งนี้ ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล อสม. เจ้าหน้าที่ทุกคน ที่เสียสละ อดทน แม้ว่าตนเองจะเสี่ยงอันตรายและเหน็ดเหนื่อยเพียงใด แต่ยังคงมุ่งมั่นทุ่มเททำหน้าที่เพื่อส่วนรวม ผมขอยกย่องทุกท่านจากใจจริง ดังนั้นพวกเราทุกคนจึงต้องช่วยกันปกป้องทีมแพทย์ของประเทศไทยด้วยการระมัดระวังตัว ลดความเสี่ยงให้มากที่สุดในช่วงเวลานี้คือ การเว้นระยะห่าง ล้างมือ และใส่มาสก์ให้มากที่สุดเมื่อต้องพบเจอผู้อื่น . ในฐานะนายกรัฐมนตรี ผมขอให้คำมั่นสัญญาว่า ผมและรัฐบาลจะทำทุกทางเพื่อให้เราผ่านวิกฤตในระลอกนี้ไปให้ได้ พวกเราทุกคนจะสู้ไปด้วยกันอีกครั้ง และผมเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของเราทุกคนประเทศไทยจะต้องเอาชนะโรคร้ายในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน #Mindsth

thumb_up6thumb_downchat_bubble1

More from IHEREO

ลาก่อนการไฟฟ้า !!! . เฮีย Elon Musk ออกมาประกาศผ่าน Twitter ว่าการที่ลูกค้า Tesla ติดตั้ง Tesla Solar เชื่อมกับแบตเตอรี่ Tesla Powerwall คือการตั้งตัวเป็นโรงไฟฟ้าปั่นไฟใช้เองดีๆนี่เอง . โดยตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปแผงโซลาร์ Tesla และหลังคาโซลาร์ของ Tesla จะขายแพ๊คคู่ไปกับ Tesla Powerwall ที่เป็นแบตเตอร์รี่เก็บไฟเท่านั้น ! . มูฟนี้ของ Elon ถือว่า Surprise ผมพอสมควรเพราะการ Bundle Product จะทำให้สินค้าอย่าง Solar Panel และ Solar Roof น่าจะขายออกได้ยากขึ้นจากค่าตัวที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว . ถ้าเทียบราคาการติดตั้งหลังคาธรรมดากับ Tesla Solar Roof ราคาจะต่างกันมากกว่า 2-4 เท่า . แต่ข้อดีที่คนทั่วๆไปคิดไม่ค่อยถึงคือ Tesla Solar Roof มันผลิตไฟได้ ! ถึงจุดๆนึงมันจะจ่ายไฟเข้าบ้านในตอนกลางวันที่คนไม่อยู๋บ้าน เก็บไว้ใน Powerwall และเอาไฟออกมาใช้ตอนกลางคืนที่คนกลับบ้านและเป็นช่วงที่ใช้ไฟหนักๆได้ . โดยมีผู้ใช้ Tesla Solar + Powerwall ในต่างประเทศออกมารีวิวแล้วว่า แม้ราคาจะแพงกว่าติดหลังคาธรรมดา แต่ด้วยบิลค่าไฟที่ลดลงอย่างมาก ทำให้ค่าใช้จ่ายลด และคืนทุนได้ภายใน 10-15 ปี (แล้วแต่ค่าไฟฟ้าในแต่ละที่) . แต่ประเด็นคือ Tesla Solar กับ Roof มันมีอายุการใช้งานถึง 30ปี ! ดังนั้นหลัง 10 ปีที่คืนทุนไป อีก 20 ปีคือกำไรที่ได้รับกลับมาในรูปแบบของค่าไฟที่ไม่ต้องจ่ายให้การไฟฟ้่าอีกต่อไป คือใช้ไฟฟรีไปเลยชิวๆ . แถมไม่ต้องเปลี่ยนหลังคาใหม่ด้วย คนอเมริกาจะเปลี่ยนหลังคาบ้านทุกๆ 10-15 ปี . และที่สำคัญที่สุดคือซื้อตอนนี้จะมีเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในแต่ละรัฐแตกต่างกันไป ดังนั้นจุดคุ้มทุนได้เงินคืนจะยิ่งสั้นลงไปอีก . ก็ถ้าของมันดีขนาดนี้ ไม่น่าแปลกใจที่แม้ Elon จะไม่ขึ้นราคา แต่ก็ขอขาย Bundle Battery เข้าไปด้วย อารมณ์ของมันดีมากๆจนต่อให้ Bundle ไปก็ไม่ทำให้ขายยากขึ้นก็เป็นไปได้ . กับอีกมุมนึงคือถ้าติดตั้ง Solar อย่างเดียวแล้วมีการจ่ายไฟกลับไปที่ระบบไฟฟ้าส่วนกลางต้องมีการขออนุญาติ ซึ่งใช้เวลา 3-4 เดือนในอเมริกา ถ้ามี Tesla Powerwall จะทำให้ไฟส่วนเกินทั้งหมดถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่ไม่ต้องจ่ายคืน ทำให้ไม่ต้องขออนุญาติ ก็จะทำให้ใช้ Solar Roof ได้เร็วขึ้นด้วย . ส่วนถ้าระบบนี้มาประเทศไทยจะเป็นยังไง? อย่างแรกเลยผมว่าค่าไฟประเทศไทยน่าจะถูกกว่าอเมริกาพอสมควร ดังนั้น Cost Saving ที่ได้อาจจะไม่ได้เยอะมาก . สองคือตอนนี้ประเทศไทยไม่มีเงินช่วยเหลืออะไรใดๆทั้งสิ้น ไหนจะโดนภาษีอีก ถ้าเข้ามาตอนนี้ราคาแพงมากๆแน่นอน . สุดท้ายเรื่องการขออนุญาติต่างๆ ไม่รู้ว่าเป็นยังไง แต่คิดคร่าวๆน่าจะไม่ติดอะไรนะครับผมเห็นคนติดหลังคาโซลาร์เยอะแยะไป เพิ่มแบตเตอรี่น่าจะไม่มีอะไรต้องขออนุญาติ? . ปล. ถ้าใครเข้าไปดูในเว็บของ Tesla Solar จะเห็นว่ามีการการันตีไว้ด้วยว่า "แผง Solar Tesla ถูกสุดในอเมริกา เจอถูกกว่าเอาเงินคืนไปเลย" แปลว่าเฮียแกต้องมั่นใจจริงๆว่าถูกชัว #Mindsth

19 views · Apr 23rd

กองทัพเรืออินโดฯ ตรวจพบวัตถุใต้ทะเลลึก คาดอาจเป็นเรือดำน้ำที่สูญหาย . กองทัพอินโดนีเซียเปิดเผยว่า มีการตรวจพบวัตถุบางอย่างบริเวณพื้นที่ค้นหาเรือดำน้ำของอินโดนีเซียที่สูญหายไปพร้อมลูกเรือ 53 คนในระหว่างการซ้อมรบ ขณะที่ปฏิบัติการค้นหายังคงเดินหน้าแข่งกับเวลา เนื่องจากออกซิเจนบนเรือจะหมดลงภายใน 24 ชั่วโมง . ทั้งนี้ เรือ KRI Nanggala-402 ซึ่งเป็นเรือดำน้ำที่ผลิตในเยอรมนีได้สูญหายไป หลังขาดการติดต่อระหว่างการฝึกซ้อมทางทหารในช่องแคบบาหลี เมื่อเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่น . พล.ต. อัคมาด ริอาด หัวหน้าหน่วยสารสนเทศกลางของกองทัพอินโดนีเซีย กล่าวระหว่างการแถลงข่าวในวันศุกร์ว่า เรือของกองทัพเรืออินโดนีเซียตรวจพบวัตถุส่งคลื่นแม่เหล็กแรงสูงที่ระดับความลึก 50-100 เมตร (164-328 ฟุต) ซึ่งคาดว่าน่าจะส่งมาจากเรือดำน้ำลำที่สูญหาย พร้อมเผยด้วยว่า ทางกองทัพได้ส่งเรือรบ Riguel ไปยังพื้นที่ค้นหา โดยหวังว่าเรือ Riguel ซึ่งติดตั้งเครื่องโซนาร์ไฮเทคที่ใช้คลื่นเสียงเพื่อระบุตำแหน่งของวัตถุนั้น จะสามารถค้นหาเรือดำน้ำที่สูญหายพบ . ด้านออสเตรเลีย สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกาประกาศส่งกำลังสนับสนุนในการค้นหาเรือดำน้ำอินโดนีเซีย โดยออสเตรเลียประกาศในแถลงการณ์ว่า ราชนาวีออสเตรเลียกำลังส่งเรือ 2 ลำ ได้แก่ Ballarat และ Sirius ไปยังจุดที่เรือดำน้ำสูญหาย . “เช่นเคย เราพร้อมที่จะช่วยเหลือเหล่าสหายนาวิกโยธินอินโดนีเซีย” พล.ร.ต. มาร์ก แฮมมอนด์ จากกองกำลังเฉพาะกิจของออสเตรเลียกล่าว . ขณะที่สหรัฐฯ กำลังส่งเครื่องบินไปช่วยค้นหาเรือดำน้ำที่สูญหายเช่นกัน โดยจอห์น เคอร์บี โฆษกกระทรวงกลาโหม ทวีตข้อความว่า . “เราเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ได้รับทราบข่าวเรือดำน้ำอินโดนีเซียสูญหาย และเราขอส่งใจไปยังลูกเรือชาวอินโดนีเซียและครอบครัวของพวกเขา” . เคอร์บียังเผยด้วยว่า ลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ จะพูดคุยกับรัฐมนตรีกลาโหมอินโดนีเซียในเช้าวันศุกร์ ตามเวลาสหรัฐฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ . พล.ร.อ. ยูโด มาร์โกโน ประธานเสนาธิการกองทัพเรืออินโดนีเซีย กล่าวว่า เรือดำน้ำมีออกซิเจนเพียงพอเป็นเวลา 72 ชั่วโมง ซึ่งหมายความว่าออกซิเจนจะหมดลงในวันเสาร์นี้ . ต่อข้อถามเกี่ยวกับสภาพของเรือดำน้ำก่อนเข้าร่วมการซ้อมรบ พล.ร.อ. มาร์โกโน ตอบว่า KRI Nanggala-402 และลูกเรือทุกคนเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดี โดยมีการจอดเทียบท่าเพื่อซ่อมบำรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2563 ในสุราบายา ซึ่งเป็นเมืองท่าบนเกาะชวา . กองทัพอินโดนีเซียสันนิษฐานว่า การรั่วไหลของน้ำมันที่พบในระหว่างการลาดตระเวนทางอากาศใกล้จุดดำน้ำเมื่อวันพุธที่ผ่านมานั้น น่าจะมาจากเรือดำน้ำที่สูญหาย . พล.ร.อ. มาร์โกโน กล่าวว่า มีความเป็นไปได้ 2 ประการในการอธิบายการรั่วไหลของน้ำมันที่พบบนพื้นผิวทะเล ประการแรกคือ ถังบรรจุน้ำมันของเรือดำน้ำอาจรั่วไหลเนื่องจากดำน้ำลึกเกินไป หรือเรือดำน้ำปล่อยของเหลวจากบนเรือในขณะที่พยายามขึ้นสู่ผิวน้ำ . จูเลียส วิดโจโนโน โฆษกกองทัพเรืออินโดนีเซีย ระบุว่า เรือ KRI Nanggala-402 สามารถดำน้ำต่ำกว่าระดับน้ำทะเลได้ลึกสุดที่ 500 เมตร (ประมาณ 1,640 ฟุต) แต่ทางกองทัพคาดว่าเรือดำลงไปลึกกว่านั้นราว 100-200 เมตร #Mindsth

16 views · Apr 23rd

องค์การเภสัชกรรมแจงวัคซีน Sinovac ทุกล็อตยังไม่หมดอายุ หลังมีการส่งต่อภาพแก้ไขวันหมดอายุบนกล่องวัคซีน . วันนี้ (23 เมษายน) นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า จากกรณีมีการแชร์ในสื่อโซเซียล มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องวันหมดอายุของวัคซีน Sinovac ที่นำเข้าจากประเทศจีนนั้น ประเทศไทยได้นำเข้าวัคซีน Sinovac 2 ล้านโดส รอบแรก 2 แสนโดส, รอบที่ 2 จำนวน 8 แสนโดส, รอบที่ 3 จำนวน 1 ล้านโดส และจะได้รับที่สั่งซื้อเพิ่มอีก 5 แสนโดสในวันพรุ่งนี้ (24 เมษายน) . โดยในรอบแรก กล่องบรรจุวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตระบุวันหมดอายุ 3 ปีนับจากวันผลิต และเนื่องจากการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นแบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ่ของโรค ได้พิจารณากำหนดอายุยาไว้ที่ 6 เดือน นับจากวันที่ผลิตในรอบ 2 อภ. จึงได้ประสานให้บริษัทผู้ผลิตเปลี่ยนวันหมดอายุยาให้ตรงตามที่ อย. อนุญาต . ส่วนรอบที่ 3 และต่อๆ ไป เนื่องจากทั่วโลกมีความต้องการวัคซีนจำนวนมาก บริษัทซิโนแวคจึงจัดทำกล่องที่มีลักษณะทั่วไปให้สามารถจัดส่งให้กับประเทศต่างๆ อย่างรวดเร็ว มีวันหมดอายุ 3 ปีนับจากวันผลิต ทางองค์การเภสัชกรรมจึงได้แก้ไขโดยจัดทำฉลากสติกเกอร์ติดข้างกล่อง 3 ด้าน และด้านที่ 4 มี QR Code ที่แสดงเอกสารกำกับการใช้ยาและวันหมดอายุ ซึ่งสติกเกอร์ดังกล่าวได้รับการอนุญาตจาก อย. . “วัคซีนทุกรุ่นที่นำเข้าไม่หมดอายุ ได้ผ่านการส่งตรวจรับรองรุ่นการผลิตจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนการกระจายวัคซีนให้ผู้บริโภค จึงมั่นใจได้ว่าคุณภาพวัคซีนได้ตามมาตรฐาน ความสับสนมีเฉพาะรอบ 8 แสนโดสเท่านั้นที่ทางจีนพิมพ์ให้ 6 เดือน ในงวดถัดๆ ไปหากมีกรณีที่การพิมพ์อายุยาบนกล่อง 3 ปีจากผู้ผลิต องค์การเภสัชกรรมจะแก้ไขโดยการติดสติกเกอร์วันหมดอายุปิดทับบนกล่องให้เป็น 6 เดือนนับจากวันที่ผลิตตามที่ได้รับอนุมัติทะเบียนจาก อย. และจะแจ้งไปยังโรงพยาบาลให้เกิดความเข้าใจตรงกัน” นพ.วิฑูรย์ กล่าว . ด้าน ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการ อภ. เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ที่เร่งด่วนนั้น อภ. ได้จัดทำสติกเกอร์ QR Code ไว้ที่ข้างกล่องวัคซีน สำหรับให้สถานพยาบาลสแกนดูข้อมูล เอกสารกำกับยา ซึ่งได้ระบุอายุวัคซีน 6 เดือน อีกทั้งวัคซีนดังกล่าวต้องเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสตลอดเวลา ทำให้ไม่สามารถติดสติกเกอร์ที่ขวดวัคซีนในกล่อง เนื่องจากจะทำให้ระดับค่าของอุณหภูมิไม่คงที่ ส่วนกรณีข่าวในโซเชียลมีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ข้างกล่องมีสติกเกอร์เพิ่ม หรือแก้ไขตัวเลขวันหมดอายุนั้น ไม่ได้เป็นการแก้ไขจาก อภ. และขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการติดสติกเกอร์ทับหรือแก้ไขข้อมูลบนกล่องบรรจุวัคซีนที่อาจทำให้เกิดความสับสนได้ #Mindsth

13 views · Apr 23rd

More from IHEREO

ลาก่อนการไฟฟ้า !!! . เฮีย Elon Musk ออกมาประกาศผ่าน Twitter ว่าการที่ลูกค้า Tesla ติดตั้ง Tesla Solar เชื่อมกับแบตเตอรี่ Tesla Powerwall คือการตั้งตัวเป็นโรงไฟฟ้าปั่นไฟใช้เองดีๆนี่เอง . โดยตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปแผงโซลาร์ Tesla และหลังคาโซลาร์ของ Tesla จะขายแพ๊คคู่ไปกับ Tesla Powerwall ที่เป็นแบตเตอร์รี่เก็บไฟเท่านั้น ! . มูฟนี้ของ Elon ถือว่า Surprise ผมพอสมควรเพราะการ Bundle Product จะทำให้สินค้าอย่าง Solar Panel และ Solar Roof น่าจะขายออกได้ยากขึ้นจากค่าตัวที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว . ถ้าเทียบราคาการติดตั้งหลังคาธรรมดากับ Tesla Solar Roof ราคาจะต่างกันมากกว่า 2-4 เท่า . แต่ข้อดีที่คนทั่วๆไปคิดไม่ค่อยถึงคือ Tesla Solar Roof มันผลิตไฟได้ ! ถึงจุดๆนึงมันจะจ่ายไฟเข้าบ้านในตอนกลางวันที่คนไม่อยู๋บ้าน เก็บไว้ใน Powerwall และเอาไฟออกมาใช้ตอนกลางคืนที่คนกลับบ้านและเป็นช่วงที่ใช้ไฟหนักๆได้ . โดยมีผู้ใช้ Tesla Solar + Powerwall ในต่างประเทศออกมารีวิวแล้วว่า แม้ราคาจะแพงกว่าติดหลังคาธรรมดา แต่ด้วยบิลค่าไฟที่ลดลงอย่างมาก ทำให้ค่าใช้จ่ายลด และคืนทุนได้ภายใน 10-15 ปี (แล้วแต่ค่าไฟฟ้าในแต่ละที่) . แต่ประเด็นคือ Tesla Solar กับ Roof มันมีอายุการใช้งานถึง 30ปี ! ดังนั้นหลัง 10 ปีที่คืนทุนไป อีก 20 ปีคือกำไรที่ได้รับกลับมาในรูปแบบของค่าไฟที่ไม่ต้องจ่ายให้การไฟฟ้่าอีกต่อไป คือใช้ไฟฟรีไปเลยชิวๆ . แถมไม่ต้องเปลี่ยนหลังคาใหม่ด้วย คนอเมริกาจะเปลี่ยนหลังคาบ้านทุกๆ 10-15 ปี . และที่สำคัญที่สุดคือซื้อตอนนี้จะมีเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในแต่ละรัฐแตกต่างกันไป ดังนั้นจุดคุ้มทุนได้เงินคืนจะยิ่งสั้นลงไปอีก . ก็ถ้าของมันดีขนาดนี้ ไม่น่าแปลกใจที่แม้ Elon จะไม่ขึ้นราคา แต่ก็ขอขาย Bundle Battery เข้าไปด้วย อารมณ์ของมันดีมากๆจนต่อให้ Bundle ไปก็ไม่ทำให้ขายยากขึ้นก็เป็นไปได้ . กับอีกมุมนึงคือถ้าติดตั้ง Solar อย่างเดียวแล้วมีการจ่ายไฟกลับไปที่ระบบไฟฟ้าส่วนกลางต้องมีการขออนุญาติ ซึ่งใช้เวลา 3-4 เดือนในอเมริกา ถ้ามี Tesla Powerwall จะทำให้ไฟส่วนเกินทั้งหมดถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่ไม่ต้องจ่ายคืน ทำให้ไม่ต้องขออนุญาติ ก็จะทำให้ใช้ Solar Roof ได้เร็วขึ้นด้วย . ส่วนถ้าระบบนี้มาประเทศไทยจะเป็นยังไง? อย่างแรกเลยผมว่าค่าไฟประเทศไทยน่าจะถูกกว่าอเมริกาพอสมควร ดังนั้น Cost Saving ที่ได้อาจจะไม่ได้เยอะมาก . สองคือตอนนี้ประเทศไทยไม่มีเงินช่วยเหลืออะไรใดๆทั้งสิ้น ไหนจะโดนภาษีอีก ถ้าเข้ามาตอนนี้ราคาแพงมากๆแน่นอน . สุดท้ายเรื่องการขออนุญาติต่างๆ ไม่รู้ว่าเป็นยังไง แต่คิดคร่าวๆน่าจะไม่ติดอะไรนะครับผมเห็นคนติดหลังคาโซลาร์เยอะแยะไป เพิ่มแบตเตอรี่น่าจะไม่มีอะไรต้องขออนุญาติ? . ปล. ถ้าใครเข้าไปดูในเว็บของ Tesla Solar จะเห็นว่ามีการการันตีไว้ด้วยว่า "แผง Solar Tesla ถูกสุดในอเมริกา เจอถูกกว่าเอาเงินคืนไปเลย" แปลว่าเฮียแกต้องมั่นใจจริงๆว่าถูกชัว #Mindsth

19 views · Apr 23rd

กองทัพเรืออินโดฯ ตรวจพบวัตถุใต้ทะเลลึก คาดอาจเป็นเรือดำน้ำที่สูญหาย . กองทัพอินโดนีเซียเปิดเผยว่า มีการตรวจพบวัตถุบางอย่างบริเวณพื้นที่ค้นหาเรือดำน้ำของอินโดนีเซียที่สูญหายไปพร้อมลูกเรือ 53 คนในระหว่างการซ้อมรบ ขณะที่ปฏิบัติการค้นหายังคงเดินหน้าแข่งกับเวลา เนื่องจากออกซิเจนบนเรือจะหมดลงภายใน 24 ชั่วโมง . ทั้งนี้ เรือ KRI Nanggala-402 ซึ่งเป็นเรือดำน้ำที่ผลิตในเยอรมนีได้สูญหายไป หลังขาดการติดต่อระหว่างการฝึกซ้อมทางทหารในช่องแคบบาหลี เมื่อเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่น . พล.ต. อัคมาด ริอาด หัวหน้าหน่วยสารสนเทศกลางของกองทัพอินโดนีเซีย กล่าวระหว่างการแถลงข่าวในวันศุกร์ว่า เรือของกองทัพเรืออินโดนีเซียตรวจพบวัตถุส่งคลื่นแม่เหล็กแรงสูงที่ระดับความลึก 50-100 เมตร (164-328 ฟุต) ซึ่งคาดว่าน่าจะส่งมาจากเรือดำน้ำลำที่สูญหาย พร้อมเผยด้วยว่า ทางกองทัพได้ส่งเรือรบ Riguel ไปยังพื้นที่ค้นหา โดยหวังว่าเรือ Riguel ซึ่งติดตั้งเครื่องโซนาร์ไฮเทคที่ใช้คลื่นเสียงเพื่อระบุตำแหน่งของวัตถุนั้น จะสามารถค้นหาเรือดำน้ำที่สูญหายพบ . ด้านออสเตรเลีย สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกาประกาศส่งกำลังสนับสนุนในการค้นหาเรือดำน้ำอินโดนีเซีย โดยออสเตรเลียประกาศในแถลงการณ์ว่า ราชนาวีออสเตรเลียกำลังส่งเรือ 2 ลำ ได้แก่ Ballarat และ Sirius ไปยังจุดที่เรือดำน้ำสูญหาย . “เช่นเคย เราพร้อมที่จะช่วยเหลือเหล่าสหายนาวิกโยธินอินโดนีเซีย” พล.ร.ต. มาร์ก แฮมมอนด์ จากกองกำลังเฉพาะกิจของออสเตรเลียกล่าว . ขณะที่สหรัฐฯ กำลังส่งเครื่องบินไปช่วยค้นหาเรือดำน้ำที่สูญหายเช่นกัน โดยจอห์น เคอร์บี โฆษกกระทรวงกลาโหม ทวีตข้อความว่า . “เราเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ได้รับทราบข่าวเรือดำน้ำอินโดนีเซียสูญหาย และเราขอส่งใจไปยังลูกเรือชาวอินโดนีเซียและครอบครัวของพวกเขา” . เคอร์บียังเผยด้วยว่า ลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ จะพูดคุยกับรัฐมนตรีกลาโหมอินโดนีเซียในเช้าวันศุกร์ ตามเวลาสหรัฐฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ . พล.ร.อ. ยูโด มาร์โกโน ประธานเสนาธิการกองทัพเรืออินโดนีเซีย กล่าวว่า เรือดำน้ำมีออกซิเจนเพียงพอเป็นเวลา 72 ชั่วโมง ซึ่งหมายความว่าออกซิเจนจะหมดลงในวันเสาร์นี้ . ต่อข้อถามเกี่ยวกับสภาพของเรือดำน้ำก่อนเข้าร่วมการซ้อมรบ พล.ร.อ. มาร์โกโน ตอบว่า KRI Nanggala-402 และลูกเรือทุกคนเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดี โดยมีการจอดเทียบท่าเพื่อซ่อมบำรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2563 ในสุราบายา ซึ่งเป็นเมืองท่าบนเกาะชวา . กองทัพอินโดนีเซียสันนิษฐานว่า การรั่วไหลของน้ำมันที่พบในระหว่างการลาดตระเวนทางอากาศใกล้จุดดำน้ำเมื่อวันพุธที่ผ่านมานั้น น่าจะมาจากเรือดำน้ำที่สูญหาย . พล.ร.อ. มาร์โกโน กล่าวว่า มีความเป็นไปได้ 2 ประการในการอธิบายการรั่วไหลของน้ำมันที่พบบนพื้นผิวทะเล ประการแรกคือ ถังบรรจุน้ำมันของเรือดำน้ำอาจรั่วไหลเนื่องจากดำน้ำลึกเกินไป หรือเรือดำน้ำปล่อยของเหลวจากบนเรือในขณะที่พยายามขึ้นสู่ผิวน้ำ . จูเลียส วิดโจโนโน โฆษกกองทัพเรืออินโดนีเซีย ระบุว่า เรือ KRI Nanggala-402 สามารถดำน้ำต่ำกว่าระดับน้ำทะเลได้ลึกสุดที่ 500 เมตร (ประมาณ 1,640 ฟุต) แต่ทางกองทัพคาดว่าเรือดำลงไปลึกกว่านั้นราว 100-200 เมตร #Mindsth

16 views · Apr 23rd

องค์การเภสัชกรรมแจงวัคซีน Sinovac ทุกล็อตยังไม่หมดอายุ หลังมีการส่งต่อภาพแก้ไขวันหมดอายุบนกล่องวัคซีน . วันนี้ (23 เมษายน) นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า จากกรณีมีการแชร์ในสื่อโซเซียล มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องวันหมดอายุของวัคซีน Sinovac ที่นำเข้าจากประเทศจีนนั้น ประเทศไทยได้นำเข้าวัคซีน Sinovac 2 ล้านโดส รอบแรก 2 แสนโดส, รอบที่ 2 จำนวน 8 แสนโดส, รอบที่ 3 จำนวน 1 ล้านโดส และจะได้รับที่สั่งซื้อเพิ่มอีก 5 แสนโดสในวันพรุ่งนี้ (24 เมษายน) . โดยในรอบแรก กล่องบรรจุวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตระบุวันหมดอายุ 3 ปีนับจากวันผลิต และเนื่องจากการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นแบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ่ของโรค ได้พิจารณากำหนดอายุยาไว้ที่ 6 เดือน นับจากวันที่ผลิตในรอบ 2 อภ. จึงได้ประสานให้บริษัทผู้ผลิตเปลี่ยนวันหมดอายุยาให้ตรงตามที่ อย. อนุญาต . ส่วนรอบที่ 3 และต่อๆ ไป เนื่องจากทั่วโลกมีความต้องการวัคซีนจำนวนมาก บริษัทซิโนแวคจึงจัดทำกล่องที่มีลักษณะทั่วไปให้สามารถจัดส่งให้กับประเทศต่างๆ อย่างรวดเร็ว มีวันหมดอายุ 3 ปีนับจากวันผลิต ทางองค์การเภสัชกรรมจึงได้แก้ไขโดยจัดทำฉลากสติกเกอร์ติดข้างกล่อง 3 ด้าน และด้านที่ 4 มี QR Code ที่แสดงเอกสารกำกับการใช้ยาและวันหมดอายุ ซึ่งสติกเกอร์ดังกล่าวได้รับการอนุญาตจาก อย. . “วัคซีนทุกรุ่นที่นำเข้าไม่หมดอายุ ได้ผ่านการส่งตรวจรับรองรุ่นการผลิตจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนการกระจายวัคซีนให้ผู้บริโภค จึงมั่นใจได้ว่าคุณภาพวัคซีนได้ตามมาตรฐาน ความสับสนมีเฉพาะรอบ 8 แสนโดสเท่านั้นที่ทางจีนพิมพ์ให้ 6 เดือน ในงวดถัดๆ ไปหากมีกรณีที่การพิมพ์อายุยาบนกล่อง 3 ปีจากผู้ผลิต องค์การเภสัชกรรมจะแก้ไขโดยการติดสติกเกอร์วันหมดอายุปิดทับบนกล่องให้เป็น 6 เดือนนับจากวันที่ผลิตตามที่ได้รับอนุมัติทะเบียนจาก อย. และจะแจ้งไปยังโรงพยาบาลให้เกิดความเข้าใจตรงกัน” นพ.วิฑูรย์ กล่าว . ด้าน ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการ อภ. เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ที่เร่งด่วนนั้น อภ. ได้จัดทำสติกเกอร์ QR Code ไว้ที่ข้างกล่องวัคซีน สำหรับให้สถานพยาบาลสแกนดูข้อมูล เอกสารกำกับยา ซึ่งได้ระบุอายุวัคซีน 6 เดือน อีกทั้งวัคซีนดังกล่าวต้องเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสตลอดเวลา ทำให้ไม่สามารถติดสติกเกอร์ที่ขวดวัคซีนในกล่อง เนื่องจากจะทำให้ระดับค่าของอุณหภูมิไม่คงที่ ส่วนกรณีข่าวในโซเชียลมีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ข้างกล่องมีสติกเกอร์เพิ่ม หรือแก้ไขตัวเลขวันหมดอายุนั้น ไม่ได้เป็นการแก้ไขจาก อภ. และขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการติดสติกเกอร์ทับหรือแก้ไขข้อมูลบนกล่องบรรจุวัคซีนที่อาจทำให้เกิดความสับสนได้ #Mindsth

13 views · Apr 23rd