"คุณจะไม่รู้สึกว่า #เผด็จการ นั้นเลวร้าย ตราบเท่าที่คุณอยู่ฝ่ายเดียวกับผู้มีอำนาจ" #เนลสันแมนเดลา อดีตประธานาธิบดีและรัฐบุรุษแห่งแอฟริกาใต้ #วัคซีนโควิด19 #วัคซีนกูอยู่ไหน #โควิด19

12Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from หยุดงมงาย

#โทนี่ ออกมาพูดครั้งนี้ ก็โอนะ แต่อย่ายอมาก เด๋วเหลิง คนนี้ยิ่งบ้ายออยู่ ไม่อยากเห็นกระแส #ทักษิณฟีเวอร์ อีกครั้ง ประชาชนพัฒนาไปไกลแล้ว อย่าดึงให้ถอยหลังกลับมาอีก #อานุภาพแห่งโทนี่
41 views · Apr 23rd

ถึงได้พยายามเรียกร้อง ให้งดด่าแบ่งแยกประชาชน ทุกคนมีเหตุผลมุมมองเป็นของตนเอง เคยทั้งทำถูกและทำผิด ส่วนพวกที่บอกว่า ต้องด่าให้เกิดสำนึก งั้นเมิงด่าตัวเองก่อนเลย จะได้สำนึกว่าอะไรควรไม่ควร อะไรเป็นประโยชน์กับฝ่าย #ประชาธิปไตย อะไรเป็นประโยชน์กับฝ่าย #เผด็จการ #โควิด #โควิดวันนี้

27 views · Apr 23rd

More from หยุดงมงาย

#โทนี่ ออกมาพูดครั้งนี้ ก็โอนะ แต่อย่ายอมาก เด๋วเหลิง คนนี้ยิ่งบ้ายออยู่ ไม่อยากเห็นกระแส #ทักษิณฟีเวอร์ อีกครั้ง ประชาชนพัฒนาไปไกลแล้ว อย่าดึงให้ถอยหลังกลับมาอีก #อานุภาพแห่งโทนี่
41 views · Apr 23rd

ถึงได้พยายามเรียกร้อง ให้งดด่าแบ่งแยกประชาชน ทุกคนมีเหตุผลมุมมองเป็นของตนเอง เคยทั้งทำถูกและทำผิด ส่วนพวกที่บอกว่า ต้องด่าให้เกิดสำนึก งั้นเมิงด่าตัวเองก่อนเลย จะได้สำนึกว่าอะไรควรไม่ควร อะไรเป็นประโยชน์กับฝ่าย #ประชาธิปไตย อะไรเป็นประโยชน์กับฝ่าย #เผด็จการ #โควิด #โควิดวันนี้

27 views · Apr 23rd