ยังไงก็ช่วยใช้วินโด้แท้ก่อนนะครับ #MindsTH #Photo

thumb_up13thumb_downchat_bubble