Cái mạng nhện nhìn nghiêng giống cái lồng bàn😀 #myphoto #AnnieNg

thumb_up14thumb_downchat_bubble5

More from AnnieNg

Uầy 6 năm trước của mình 😅😅😅

112 views · Apr 22nd

...Nắng tháng tư vẫn bình lặng dịu êm, Hoa Loa Kèn vẫn tinh khôi trong trắng Về đi em dệt tình ta nồng thắm Để tình mình say màu nắng tháng tư! ( st ) #myphoto #AnnieNg #homesweethome

2.32k views · Apr 22nd

More from AnnieNg

Uầy 6 năm trước của mình 😅😅😅

112 views · Apr 22nd

...Nắng tháng tư vẫn bình lặng dịu êm, Hoa Loa Kèn vẫn tinh khôi trong trắng Về đi em dệt tình ta nồng thắm Để tình mình say màu nắng tháng tư! ( st ) #myphoto #AnnieNg #homesweethome

2.32k views · Apr 22nd