Cái mạng nhện nhìn nghiêng giống cái lồng bàn😀 #myphoto #AnnieNg

25Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from AnnieNg

Uầy 6 năm trước của mình 😅😅😅

136 views · Apr 22nd

...Nắng tháng tư vẫn bình lặng dịu êm, Hoa Loa Kèn vẫn tinh khôi trong trắng Về đi em dệt tình ta nồng thắm Để tình mình say màu nắng tháng tư! ( st ) #myphoto #AnnieNg #homesweethome

2.76k views · Apr 22nd

More from AnnieNg

Uầy 6 năm trước của mình 😅😅😅

136 views · Apr 22nd

...Nắng tháng tư vẫn bình lặng dịu êm, Hoa Loa Kèn vẫn tinh khôi trong trắng Về đi em dệt tình ta nồng thắm Để tình mình say màu nắng tháng tư! ( st ) #myphoto #AnnieNg #homesweethome

2.76k views · Apr 22nd