วัคซีนใครอยากฉีดก็ฉีดเหอะ ก็บุคลากรทางการแพทย์ที่ว่า เค้าไม่อยากฉีดกันอ่ะ ใครมันจะอยากเป็นหนูทดลองวะถามจริง นี่ห้อง Lab sinovac หรอ????
thumb_up8thumb_downchat_bubble

More from 🐥🐥นุดาอยากเป็นเมียมาร์คต้วน🐥🐥

#โทนี่ ออกมาพูดครั้งนี้ ก็โอนะ แต่อย่ายอมาก เด๋วเหลิง คนนี้ยิ่งบ้ายออยู่ ไม่อยากเห็นกระแส #ทักษิณฟีเวอร์ อีกครั้ง ประชาชนพัฒนาไปไกลแล้ว อย่าดึงให้ถอยหลังกลับมาอีก #อานุภาพแห่งโทนี่
41 views · Apr 23rd

More from 🐥🐥นุดาอยากเป็นเมียมาร์คต้วน🐥🐥

#โทนี่ ออกมาพูดครั้งนี้ ก็โอนะ แต่อย่ายอมาก เด๋วเหลิง คนนี้ยิ่งบ้ายออยู่ ไม่อยากเห็นกระแส #ทักษิณฟีเวอร์ อีกครั้ง ประชาชนพัฒนาไปไกลแล้ว อย่าดึงให้ถอยหลังกลับมาอีก #อานุภาพแห่งโทนี่
41 views · Apr 23rd