#โทนี่ ออกมาพูดครั้งนี้ ก็โอนะ แต่อย่ายอมาก เด๋วเหลิง คนนี้ยิ่งบ้ายออยู่ ไม่อยากเห็นกระแส #ทักษิณฟีเวอร์ อีกครั้ง ประชาชนพัฒนาไปไกลแล้ว อย่าดึงให้ถอยหลังกลับมาอีก #อานุภาพแห่งโทนี่
thumb_up8thumb_downchat_bubble

More from หยุดงมงาย

ถึงได้พยายามเรียกร้อง ให้งดด่าแบ่งแยกประชาชน ทุกคนมีเหตุผลมุมมองเป็นของตนเอง เคยทั้งทำถูกและทำผิด ส่วนพวกที่บอกว่า ต้องด่าให้เกิดสำนึก งั้นเมิงด่าตัวเองก่อนเลย จะได้สำนึกว่าอะไรควรไม่ควร อะไรเป็นประโยชน์กับฝ่าย #ประชาธิปไตย อะไรเป็นประโยชน์กับฝ่าย #เผด็จการ #โควิด #โควิดวันนี้

27 views · Apr 23rd

#ประชาชน ที่นิยม #เผด็จการ ตอนนี้ตื่นกันมากแล้ว พวกที่ยังเชียร์เผด็จการ เล่นงาน ปชช.ด้วยกัน ส่วนใหญ่คือพวกรับงาน หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ยังไงก็ไม่เปลี่ยนเป้าหมาย อย่าด่าโดยเหมารวม ปชช.ทั่วไป เผด็จการยิ่งชอบใจ ที่เห็น ปชช.แตกแยก ต้อง #แยกปลาออกจากน้ำ #ยืนหยุดขัง #ปล่อยเพื่อนเรา

25 views · Apr 23rd

More from หยุดงมงาย

ถึงได้พยายามเรียกร้อง ให้งดด่าแบ่งแยกประชาชน ทุกคนมีเหตุผลมุมมองเป็นของตนเอง เคยทั้งทำถูกและทำผิด ส่วนพวกที่บอกว่า ต้องด่าให้เกิดสำนึก งั้นเมิงด่าตัวเองก่อนเลย จะได้สำนึกว่าอะไรควรไม่ควร อะไรเป็นประโยชน์กับฝ่าย #ประชาธิปไตย อะไรเป็นประโยชน์กับฝ่าย #เผด็จการ #โควิด #โควิดวันนี้

27 views · Apr 23rd

#ประชาชน ที่นิยม #เผด็จการ ตอนนี้ตื่นกันมากแล้ว พวกที่ยังเชียร์เผด็จการ เล่นงาน ปชช.ด้วยกัน ส่วนใหญ่คือพวกรับงาน หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ยังไงก็ไม่เปลี่ยนเป้าหมาย อย่าด่าโดยเหมารวม ปชช.ทั่วไป เผด็จการยิ่งชอบใจ ที่เห็น ปชช.แตกแยก ต้อง #แยกปลาออกจากน้ำ #ยืนหยุดขัง #ปล่อยเพื่อนเรา

25 views · Apr 23rd