82 views

Nice place.....

thumb_up28thumb_downchat_bubble2

More from Eva_huynh07

TRƯỜNG TIỀN Thơ: Lãng Du Khách Huế kia nổi tiếng tím hoa Sông hương mơ mộng thơ ca để đời Trường Tiền phượng rủ cánh rơi Lũ trẻ ngơ ngác xa rời tuổi thơ Sông Hương vọng tiếng ầu ơ Ngậm ngùi lỡ dở tình thơ học trò Hai đứa ngồi chung con đò Xuôi dòng sông mộng tay thò vớt hoa Đẫm lệ những cánh phượng sa Trôi theo con nước cánh hoa rập rờn Phượng rủ cành xót buông lơn Đung đưa theo gió vẫy vờn sông hương Điệu Huế em hát câu thương Trầm bổng sâu lắng sông hương lững lờ Nhặt phượng em kẹp trang thơ Khép lại thời nhớ mộng mơ tuổi trò Xót duyên lái cất câu hò Sông Hương thơ mộng điệu hò tơ duyên Sóng khua vỗ nhẹ mạn thuyền Hai ta mơ mộng đẫm duyên tình trò Hò lơ ơ hớ lơ hò Trường Tiền anh có nghe hò sông Hương Điệu hò đậm nét tím thương Huế mơ Huế mộng Huế thương hỡi người...

58 views · Apr 23rd

More from Eva_huynh07

TRƯỜNG TIỀN Thơ: Lãng Du Khách Huế kia nổi tiếng tím hoa Sông hương mơ mộng thơ ca để đời Trường Tiền phượng rủ cánh rơi Lũ trẻ ngơ ngác xa rời tuổi thơ Sông Hương vọng tiếng ầu ơ Ngậm ngùi lỡ dở tình thơ học trò Hai đứa ngồi chung con đò Xuôi dòng sông mộng tay thò vớt hoa Đẫm lệ những cánh phượng sa Trôi theo con nước cánh hoa rập rờn Phượng rủ cành xót buông lơn Đung đưa theo gió vẫy vờn sông hương Điệu Huế em hát câu thương Trầm bổng sâu lắng sông hương lững lờ Nhặt phượng em kẹp trang thơ Khép lại thời nhớ mộng mơ tuổi trò Xót duyên lái cất câu hò Sông Hương thơ mộng điệu hò tơ duyên Sóng khua vỗ nhẹ mạn thuyền Hai ta mơ mộng đẫm duyên tình trò Hò lơ ơ hớ lơ hò Trường Tiền anh có nghe hò sông Hương Điệu hò đậm nét tím thương Huế mơ Huế mộng Huế thương hỡi người...

58 views · Apr 23rd