ต้องทำกับคนชาติอื่นน้าาาา อย่าทำกับคนไทย
4Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble