เพื่อนที่อยู่ รพ. บอกว่าตอนแรกจะให้ทุกคนใน รพ. ตอนหลังบอกเงินไม่มี จะได้เฉพาะหมอ+พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย COVID เท่านั้น ซึ่งที่จริงมันเสี่ยงตั้งแต่พนักงานที่ขับรถไปรับ Pt, เวรเปล, NA ยันแม่บ้านใน ward อ่ะ แต่ดันเลือกให้

#thailand

13Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

กะจะให้ตายคาคุกเลยใช่ไหม?

30 views · Apr 23rd

ฉลองพ่องงง

28 views · Apr 23rd

คงจะเกณฑ์ตาสียายสาที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่นี่แหละไปฉีดให้มันหมดๆ ไป

62 views · Apr 23rd

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

กะจะให้ตายคาคุกเลยใช่ไหม?

30 views · Apr 23rd

ฉลองพ่องงง

28 views · Apr 23rd

คงจะเกณฑ์ตาสียายสาที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่นี่แหละไปฉีดให้มันหมดๆ ไป

62 views · Apr 23rd