แม่กุไปเชื่อไลน์เรื่องฟ้าทลายโจรกันโควิด บังคับให้กุกินฟ้าทลายโจรต้มมาสามวันติดละ กุเถียงไม่ได้เลยนะเล่นบทโศกทันที ลูกไม่รักแม่เหรอไม่กินอ่ะ กุงง เกี่ยวไรวะนิ
8Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble