ถึงได้พยายามเรียกร้อง ให้งดด่าแบ่งแยกประชาชน ทุกคนมีเหตุผลมุมมองเป็นของตนเอง เคยทั้งทำถูกและทำผิด ส่วนพวกที่บอกว่า ต้องด่าให้เกิดสำนึก งั้นเมิงด่าตัวเองก่อนเลย จะได้สำนึกว่าอะไรควรไม่ควร อะไรเป็นประโยชน์กับฝ่าย #ประชาธิปไตย อะไรเป็นประโยชน์กับฝ่าย #เผด็จการ #โควิด #โควิดวันนี้

2Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from หยุดงมงาย

#ประชาชน ที่นิยม #เผด็จการ ตอนนี้ตื่นกันมากแล้ว พวกที่ยังเชียร์เผด็จการ เล่นงาน ปชช.ด้วยกัน ส่วนใหญ่คือพวกรับงาน หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ยังไงก็ไม่เปลี่ยนเป้าหมาย อย่าด่าโดยเหมารวม ปชช.ทั่วไป เผด็จการยิ่งชอบใจ ที่เห็น ปชช.แตกแยก ต้อง #แยกปลาออกจากน้ำ #ยืนหยุดขัง #ปล่อยเพื่อนเรา

25 views ·

ทุกคนคือ #ประชาชน ไม่ว่าจะสวมหัวโขนอะไร ไอโอ ตำรวจ ทหาร นอกเวลางานก็คือ ปชช. เพื่อนฝูงญาติพี่น้องคือ ปชช. แล้วทำไมต้องใช้ #ม112 เล่นงาน ปชช.ด้วยกัน ที่ต่อสู้เพื่อให้ ปชช.มีสิทธิเสรีภาพ มีศักดิ์ศรี มีชีวิตที่ดีขึ้น? ปชช.ทำลายกันเอง คุณได้อะไร? เสียอะไร? #คนไทยจะไม่ทนคณะล้มเจ้า

30 views ·

More from หยุดงมงาย

#ประชาชน ที่นิยม #เผด็จการ ตอนนี้ตื่นกันมากแล้ว พวกที่ยังเชียร์เผด็จการ เล่นงาน ปชช.ด้วยกัน ส่วนใหญ่คือพวกรับงาน หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ยังไงก็ไม่เปลี่ยนเป้าหมาย อย่าด่าโดยเหมารวม ปชช.ทั่วไป เผด็จการยิ่งชอบใจ ที่เห็น ปชช.แตกแยก ต้อง #แยกปลาออกจากน้ำ #ยืนหยุดขัง #ปล่อยเพื่อนเรา

25 views ·

ทุกคนคือ #ประชาชน ไม่ว่าจะสวมหัวโขนอะไร ไอโอ ตำรวจ ทหาร นอกเวลางานก็คือ ปชช. เพื่อนฝูงญาติพี่น้องคือ ปชช. แล้วทำไมต้องใช้ #ม112 เล่นงาน ปชช.ด้วยกัน ที่ต่อสู้เพื่อให้ ปชช.มีสิทธิเสรีภาพ มีศักดิ์ศรี มีชีวิตที่ดีขึ้น? ปชช.ทำลายกันเอง คุณได้อะไร? เสียอะไร? #คนไทยจะไม่ทนคณะล้มเจ้า

30 views ·