คนใส่แว่นที่แท้จิงเขาก็ใช้เสื้อเช็ดแว่นกันทั้งนั้นแหละ
3Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble