ตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าว เพราะนึกเมนูไม่ออก ช่วยแนะนำหน่อยครับ คนละ 1 เมนู 55555 #MindsTH
4Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 420sWeEd

งั้นเชิญพวกมึงฉีดก่อนเลยครับ ใครฉีดยี่ห้ออื่นกูแช่งนะมึง #MindsTH

29 views · Apr 22nd

More from 420sWeEd

งั้นเชิญพวกมึงฉีดก่อนเลยครับ ใครฉีดยี่ห้ออื่นกูแช่งนะมึง #MindsTH

29 views · Apr 22nd