More from AnnieNg

Lần đầu tiên chụp mấy ẻm 😅😅😅 #myphoto #AnnieNg

99 views · Apr 21st

Hãy sống & Hạnh phúc như Trảu 💜💜 Em chụp xong , nhiều quá về cất kho vì chưa có thời gian xem đến , nghỉ ở nhà lại lọ mọ mở ra xem mà vẫn cười như ma làm ... hihi Tháng 4 ,5 - Mùa yêu của loài Trảu ... Ngồi rình mới thấy Trảu chống có mồi về , ve vãn, nịnh con mái ... mớm cho nhau ăn , sau đó chúng bắt đầu diễn và chả " lể " Em ngồi nhìn ... hehe #minds cho up có 1 ảnh chán, em up dưới cmt nhé 😊😊😊 #myphoto #AnnieNg

113 views · Apr 20th

More from AnnieNg

Lần đầu tiên chụp mấy ẻm 😅😅😅 #myphoto #AnnieNg

99 views · Apr 21st

Hãy sống & Hạnh phúc như Trảu 💜💜 Em chụp xong , nhiều quá về cất kho vì chưa có thời gian xem đến , nghỉ ở nhà lại lọ mọ mở ra xem mà vẫn cười như ma làm ... hihi Tháng 4 ,5 - Mùa yêu của loài Trảu ... Ngồi rình mới thấy Trảu chống có mồi về , ve vãn, nịnh con mái ... mớm cho nhau ăn , sau đó chúng bắt đầu diễn và chả " lể " Em ngồi nhìn ... hehe #minds cho up có 1 ảnh chán, em up dưới cmt nhé 😊😊😊 #myphoto #AnnieNg

113 views · Apr 20th