More from oatyyyeight

repeat
Aof6032
repeat
🔥
  • verified_user

คนปราศรัยเก่งอย่างคุงมายด์กับครูใหญ่เลยยังอยู่ถึงตอนนี้สินะ แต่ไอ้แจ้งมั่วซั่วก็เห็นแล้วจากเคสคุงบาสหัวเขียว ถ้าเค้าจะเอาก็คือจะเอา คดีรวดเร็วรวบตัวส่งต่อไวปานสายฟ้า อ้อ นอกจากคุณบาสแล้วยังมีพระที่เดินเท้าเปล่ามากับขบวนเดินทะลุฟ้าอดข้าวประท้วงด้วย น่าจะอดมาหลายวันแล้ว เท่าที่หน่องรู้มาก็ประมาณ 2 วัน แต่เพิ่งออกข่าวเมื่อวาน

More from oatyyyeight

repeat
Aof6032
repeat
🔥
  • verified_user

คนปราศรัยเก่งอย่างคุงมายด์กับครูใหญ่เลยยังอยู่ถึงตอนนี้สินะ แต่ไอ้แจ้งมั่วซั่วก็เห็นแล้วจากเคสคุงบาสหัวเขียว ถ้าเค้าจะเอาก็คือจะเอา คดีรวดเร็วรวบตัวส่งต่อไวปานสายฟ้า อ้อ นอกจากคุณบาสแล้วยังมีพระที่เดินเท้าเปล่ามากับขบวนเดินทะลุฟ้าอดข้าวประท้วงด้วย น่าจะอดมาหลายวันแล้ว เท่าที่หน่องรู้มาก็ประมาณ 2 วัน แต่เพิ่งออกข่าวเมื่อวาน