58 views
Hy sinh cho thú Thú quay đầu thú cắn. Đây không phải là trường hợp đặc biệt. Chỉ là chuyện thường tình. Vấn đề không bình thường là lũ thú DLV vẫn không nhìn ra. Những kẻ theo Đảng là những kẻ quyết chí ngu.
thumb_up8thumb_downchat_bubble

More from langtu

Trước giờ DLV có danh là ngu, dốt mất dạy, thô bỉ, thú rống.. Giờ có thêm.. Ngọng.

57 views · May 3rd

Hãy phán xét tôi, khi bạn hoàn hảo. Còn không thì câm mồm.

57 views · May 3rd

Và rồi một ngày tên em không làm anh nở nổi nụ cười

70 views · May 2nd

More from langtu

Trước giờ DLV có danh là ngu, dốt mất dạy, thô bỉ, thú rống.. Giờ có thêm.. Ngọng.

57 views · May 3rd

Hãy phán xét tôi, khi bạn hoàn hảo. Còn không thì câm mồm.

57 views · May 3rd

Và rồi một ngày tên em không làm anh nở nổi nụ cười

70 views · May 2nd