More from TheRedDragon

Insändaren ställer ett par viktiga frågor värt ta upp. Öm vi som inte önskar ett hotell ska få mer av invånare med oss i ev. folkomröstning borde vi i samråd med Politiken visa på alternativ till dagens planer för det blir så lätt att avfärda oss som Nej-sägare som är emot utvecklingen av Halmstad. Vi har säkert alla olika önskemål om Österskans och Picassoparken men för att Politiken inte ska hamna i bara ett läge Nej eller Ja i folkomröstning måste det finnas alternativ som kan backa upp deras ställningstagande. Det är också viktigt för alla invånare som bara följer denna frågan på avstånd att se det finns bättre val än hotellbygget, visa på varför vi inte önskar ett hotell när hela branschen ekonomiska förutsättningar förändrats och att vi inte bara är Nej-sägare som bara klagar utan det finns grund i vår skepsis till ett jättebygge på den centrala plats. Det är också viktigt att vi som vill ha en ev. folkomröstning får gehör för att den ska ske tillsammans med det ordinarie valet 2022. Det säkerställer att det troligtvis blir ett högt valdeltagande även i folkomröstningen. Jag vet att Centerpartiet vill lägga ev folkomröstning på en annan dag då de hoppas på lågt valdeltagande som sedan kan ligga till grund att de kan köra över valresultatet vid senare förhandlingar i KF. Det hade varit bra om vi i denna gruppen hade tagit fram några alternativ och önskemål som både kan vara ekonomiskt hållbara, estetiskt mer lämpliga än den stora koloss man nu tänkt bygga samt något som kan ge citykärnan nytt liv. Politiker, de invånare som avfärdar oss som enbart nej-sägare och Media kan inte lika enkelt svepa denna fråga under mattan om det finns ekonomiskt vettiga förslag att ta ställning till vid ev. folkomröstning. Hallandsposten borde ta upp frågan nu när de ekonomiska förutsättningarna för hela hotellbranschen förändrats under/efter pandemin Jonas Bergman (M) skrev själv i HP tidigare att konferens och utbildningsresor kommer se annorlunda ut i framtiden med mera digitala möten. Här försvinner en stor del av det kundunderlag som man säkert räknat med då frågan behandlades i KF. Att vi redan som det här idag har tillräcklig laddningskapacitet av hotellrum kan nog ingen tvivla på och marknadsliberala idéer om konkurrens gynnar Halmstad håller inte som argument när det kommer till Hotellbygget på Österskans/Picassoparken. Snarare tror jag att vi i framtiden kommer stå med ett stort fult tomt hotell som ingen Politiker kan garantera inte överges vind för våg om det inte ger tillräcklig avkastning för Näringslivet. Tjänar de inte tillräckligt med pengar på Hotellet så kan de enkelt gå vidare så står vi där med ett bygge på en av Halmstads mest centrala platser men då är det försent att ångra sig. Så lägg gärna fram alternativ för våra politiker och för de som anser bygget är positivt för Halmstad. Vi borde även ha en dialog med politiken och myndigheterna, t.ex. Länsstyrelsen, möjligtvis kräva ett medborgarmöte med alla ansvariga för att mer demokratiskt förankra frågan för alla invånare i vår fina stad, #Halmstad.
13 views · Apr 15th
repeat
291 views

When it comes to political philosophies, there are only two options. Collectivism (socialism/slavery) or individualism (anarchism/freedom). This “pandemic” has done a wonderful job of revealing where everyone stands philosophically...

291 views · Apr 15th

More from TheRedDragon

Insändaren ställer ett par viktiga frågor värt ta upp. Öm vi som inte önskar ett hotell ska få mer av invånare med oss i ev. folkomröstning borde vi i samråd med Politiken visa på alternativ till dagens planer för det blir så lätt att avfärda oss som Nej-sägare som är emot utvecklingen av Halmstad. Vi har säkert alla olika önskemål om Österskans och Picassoparken men för att Politiken inte ska hamna i bara ett läge Nej eller Ja i folkomröstning måste det finnas alternativ som kan backa upp deras ställningstagande. Det är också viktigt för alla invånare som bara följer denna frågan på avstånd att se det finns bättre val än hotellbygget, visa på varför vi inte önskar ett hotell när hela branschen ekonomiska förutsättningar förändrats och att vi inte bara är Nej-sägare som bara klagar utan det finns grund i vår skepsis till ett jättebygge på den centrala plats. Det är också viktigt att vi som vill ha en ev. folkomröstning får gehör för att den ska ske tillsammans med det ordinarie valet 2022. Det säkerställer att det troligtvis blir ett högt valdeltagande även i folkomröstningen. Jag vet att Centerpartiet vill lägga ev folkomröstning på en annan dag då de hoppas på lågt valdeltagande som sedan kan ligga till grund att de kan köra över valresultatet vid senare förhandlingar i KF. Det hade varit bra om vi i denna gruppen hade tagit fram några alternativ och önskemål som både kan vara ekonomiskt hållbara, estetiskt mer lämpliga än den stora koloss man nu tänkt bygga samt något som kan ge citykärnan nytt liv. Politiker, de invånare som avfärdar oss som enbart nej-sägare och Media kan inte lika enkelt svepa denna fråga under mattan om det finns ekonomiskt vettiga förslag att ta ställning till vid ev. folkomröstning. Hallandsposten borde ta upp frågan nu när de ekonomiska förutsättningarna för hela hotellbranschen förändrats under/efter pandemin Jonas Bergman (M) skrev själv i HP tidigare att konferens och utbildningsresor kommer se annorlunda ut i framtiden med mera digitala möten. Här försvinner en stor del av det kundunderlag som man säkert räknat med då frågan behandlades i KF. Att vi redan som det här idag har tillräcklig laddningskapacitet av hotellrum kan nog ingen tvivla på och marknadsliberala idéer om konkurrens gynnar Halmstad håller inte som argument när det kommer till Hotellbygget på Österskans/Picassoparken. Snarare tror jag att vi i framtiden kommer stå med ett stort fult tomt hotell som ingen Politiker kan garantera inte överges vind för våg om det inte ger tillräcklig avkastning för Näringslivet. Tjänar de inte tillräckligt med pengar på Hotellet så kan de enkelt gå vidare så står vi där med ett bygge på en av Halmstads mest centrala platser men då är det försent att ångra sig. Så lägg gärna fram alternativ för våra politiker och för de som anser bygget är positivt för Halmstad. Vi borde även ha en dialog med politiken och myndigheterna, t.ex. Länsstyrelsen, möjligtvis kräva ett medborgarmöte med alla ansvariga för att mer demokratiskt förankra frågan för alla invånare i vår fina stad, #Halmstad.
13 views · Apr 15th
repeat
291 views

When it comes to political philosophies, there are only two options. Collectivism (socialism/slavery) or individualism (anarchism/freedom). This “pandemic” has done a wonderful job of revealing where everyone stands philosophically...

291 views · Apr 15th