ฮ่าๆๆๆคงไม่ถูกใจเด็กรุ่นใหม่ แต่มันคือความจริง เลียนแบบแล้วได้อะไร ฮ่าๆๆ https://www.minds.com/newsfeed/1228396129433174016
infoThis reminded content is unavailable. It may have been deleted or you do not have permission to view it.
1Upvote
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from [email protected]

ความงดงามของชีวิต

25 views · Apr 15th

เรื่องราวเก่าๆ ที่เป็นมานานนม

32 views · Apr 15th

More from [email protected]

ความงดงามของชีวิต

25 views · Apr 15th

เรื่องราวเก่าๆ ที่เป็นมานานนม

32 views · Apr 15th