More from Lê Thanh Tân

LOL

33 views · Jul 17th, 2018

Tổ sư bố nhà mày, mày ăn ở thất đức nên con nhà mày mới đỗ đại học Một bà chửi hàng xóm : " Cha tiên sư bố nhà mày! Nhà mày ăn ở thất đức nên Trời hành nhà mày. Năm nay lại bắt một đứa nữa nhà mày thi đỗ... đại học! Thế là nhà mày ba đứa học đại học, một đứa lại còn phải đỗ Thạc sĩ...Cho nhà mày chết đi...Đồ độc ác kia" Quái lạ, sao lại có chuyện lạ thế này? Con người ta đỗ đại học mà lại bảo trời hành, trời phạt là sao? Hỏi bà là tại sao lại chửi như vậy, bà ta thong thả giải thích: "Bác bảo nuôi cho ba đứa học đại học, tốn có ít tiền đâu? Phải bán cả đất cả vườn đi cho con học đại học. Học xong, lại tốn bao nhiêu tiền đi xin việc mà không xong... Bây giờ thằng đầu, đỗ Thạc sĩ thì chạy xe ôm, đứa con gái cũng Cử nhân, giờ đi gội đầu mà nghe nói là kiêm ca ve, gái gọi... Còn đứa thứ ba, lại đỗ đại học. Như thế chả là Trời phạt nhà nó à?" Lại hỏi : "Thế con nhà bà không bị phải đi Đại học đứa nào à?" "Không bác ạ. Con nhà em lo nuôi vịt, buôn chổi chít, nuôi lợn... Bây giờ đứa nào cũng giàu nứt đố đổ vách, xây cả biệt phủ... Bọn báo chí vừa rồi, nó mang biệt phủ nhà em ra làm mẫu và nêu gương " điển hình tiên tiến" trong làm kinh tế đấy??? ?? Nghiem Si Cuong

42 views · Jul 17th, 2018

More from Lê Thanh Tân

LOL

33 views · Jul 17th, 2018

Tổ sư bố nhà mày, mày ăn ở thất đức nên con nhà mày mới đỗ đại học Một bà chửi hàng xóm : " Cha tiên sư bố nhà mày! Nhà mày ăn ở thất đức nên Trời hành nhà mày. Năm nay lại bắt một đứa nữa nhà mày thi đỗ... đại học! Thế là nhà mày ba đứa học đại học, một đứa lại còn phải đỗ Thạc sĩ...Cho nhà mày chết đi...Đồ độc ác kia" Quái lạ, sao lại có chuyện lạ thế này? Con người ta đỗ đại học mà lại bảo trời hành, trời phạt là sao? Hỏi bà là tại sao lại chửi như vậy, bà ta thong thả giải thích: "Bác bảo nuôi cho ba đứa học đại học, tốn có ít tiền đâu? Phải bán cả đất cả vườn đi cho con học đại học. Học xong, lại tốn bao nhiêu tiền đi xin việc mà không xong... Bây giờ thằng đầu, đỗ Thạc sĩ thì chạy xe ôm, đứa con gái cũng Cử nhân, giờ đi gội đầu mà nghe nói là kiêm ca ve, gái gọi... Còn đứa thứ ba, lại đỗ đại học. Như thế chả là Trời phạt nhà nó à?" Lại hỏi : "Thế con nhà bà không bị phải đi Đại học đứa nào à?" "Không bác ạ. Con nhà em lo nuôi vịt, buôn chổi chít, nuôi lợn... Bây giờ đứa nào cũng giàu nứt đố đổ vách, xây cả biệt phủ... Bọn báo chí vừa rồi, nó mang biệt phủ nhà em ra làm mẫu và nêu gương " điển hình tiên tiến" trong làm kinh tế đấy??? ?? Nghiem Si Cuong

42 views · Jul 17th, 2018