หมอเมียนมาชู 3 นิ้วไล่เผด็จการทหาร หมอไทยก็ไล่เหมือนกัน แต่หนีคนไข้มาไล่อีปู 😒

thumb_up9thumb_downchat_bubble

More from 𝐎𝐧𝐞 𝐋𝐞𝐬𝐬 𝐋𝐨𝐧𝐞𝐥𝐲 𝐆𝐢𝐫𝐥

มีปุ่มดีลีทญาติพี่น้องตัวเองมั้ย 🙄

21 views · Apr 15th

อรุณสวัสดิ์ค่ะ #MindsTH

120 views · Apr 15th

More from 𝐎𝐧𝐞 𝐋𝐞𝐬𝐬 𝐋𝐨𝐧𝐞𝐥𝐲 𝐆𝐢𝐫𝐥

มีปุ่มดีลีทญาติพี่น้องตัวเองมั้ย 🙄

21 views · Apr 15th

อรุณสวัสดิ์ค่ะ #MindsTH

120 views · Apr 15th