81 views

Tường Vi đỏ

thumb_up10thumb_downchat_bubble

More from Fiona Nguyen

Hoa tường vi có nhiều màu, mỗi màu sắc lại có những ý nghĩa khác nhau. Tường vi đỏ mang ý nghĩa khao khát mong muốn thể hiện yêu thương đối với ai đó. Tường vi trắng thì lại thể hiện tình yêu trong sáng, tinh khôi. Còn tường vi hồng lại thay lời muốn nói rằng “I love you” (Anh yêu em) #LagerstroemiaIndica

78 views · Apr 15th
repeat
429 views

I wish #freedom for everybody.🆓

429 views · Apr 14th

Gió đưa cây cải về trời #kale My little garden

89 views · Apr 13th

More from Fiona Nguyen

Hoa tường vi có nhiều màu, mỗi màu sắc lại có những ý nghĩa khác nhau. Tường vi đỏ mang ý nghĩa khao khát mong muốn thể hiện yêu thương đối với ai đó. Tường vi trắng thì lại thể hiện tình yêu trong sáng, tinh khôi. Còn tường vi hồng lại thay lời muốn nói rằng “I love you” (Anh yêu em) #LagerstroemiaIndica

78 views · Apr 15th
repeat
429 views

I wish #freedom for everybody.🆓

429 views · Apr 14th

Gió đưa cây cải về trời #kale My little garden

89 views · Apr 13th