"สหรัฐ" เตรียมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบไดรฟ์ทรูแห่งแรกในเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส ถือเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับ 4 ของประเทศ

thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

ขอเสียงคนรักก้าวไกล อนาคตใหม่ที่เล่น Minds กันหน่อยครับ

1.05k views · Apr 14th

ประจำการมา 8 ปี แต่ลอยไม่ได้

22 views · Apr 14th

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

ขอเสียงคนรักก้าวไกล อนาคตใหม่ที่เล่น Minds กันหน่อยครับ

1.05k views · Apr 14th

ประจำการมา 8 ปี แต่ลอยไม่ได้

22 views · Apr 14th