ทีมนอนเช้าเยอะแยะเลยแฮะ 🤔
thumb_up8thumb_downchat_bubble