Bitcoin lên 60k. Vậy minds có lên được 0.1k không?
7Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Nguoisongtudo

Trời ơi xỉu ngan xỉu dọc 😒 xỉu lên xỉu xuống #oppo_reno4 Siêu thị bán 7.500k 👉 Shop mình bán có 5.990k thôi 🥰Bảo hành tại hãng đầy đủ HCS005 #Dienthoaichinhhanggiasi #Dienthoairedep #Dienthoaigiarenhathitruong

22 views ·
play_circle_outline

💥💥GIẢM GIÁ SỐC CỰC SỐC 💥💥 #vsmart_live_4 (6/64gb) pin 5.000mah Giá 4.300k 👉 giảm còn 3.800k 🥰🥰 🔥Bảo hành tại hãng trên toàn quốc HCS051 #Dienthoairedep #Dienthoairenhat

17 views ·

More from Nguoisongtudo

Trời ơi xỉu ngan xỉu dọc 😒 xỉu lên xỉu xuống #oppo_reno4 Siêu thị bán 7.500k 👉 Shop mình bán có 5.990k thôi 🥰Bảo hành tại hãng đầy đủ HCS005 #Dienthoaichinhhanggiasi #Dienthoairedep #Dienthoaigiarenhathitruong

22 views ·
play_circle_outline

💥💥GIẢM GIÁ SỐC CỰC SỐC 💥💥 #vsmart_live_4 (6/64gb) pin 5.000mah Giá 4.300k 👉 giảm còn 3.800k 🥰🥰 🔥Bảo hành tại hãng trên toàn quốc HCS051 #Dienthoairedep #Dienthoairenhat

17 views ·