14Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Estay

Phái công nhận ống kính Nick Ut đẳng cấp thật.

55 views · Apr 13th
repeat
5.7k views
5.7k views · Apr 10th

Trong 3 tuyến cao tốc Miền Nam thì: tuyến Lộ tẻ - Rạch Sỏi vốn dĩ là đường quốc lộ 80b. Vì bị so sánh quá nên chúng rào 2 bên đường để trở thành cao tốc. => Mục đích giảm tải cho quốc lộ 80 đéo được giải quyết! * Đủ má mấy thằng hủy hoại Miền Nam của tao.

107 views · Apr 12th

More from Estay

Phái công nhận ống kính Nick Ut đẳng cấp thật.

55 views · Apr 13th
repeat
5.7k views
5.7k views · Apr 10th

Trong 3 tuyến cao tốc Miền Nam thì: tuyến Lộ tẻ - Rạch Sỏi vốn dĩ là đường quốc lộ 80b. Vì bị so sánh quá nên chúng rào 2 bên đường để trở thành cao tốc. => Mục đích giảm tải cho quốc lộ 80 đéo được giải quyết! * Đủ má mấy thằng hủy hoại Miền Nam của tao.

107 views · Apr 12th