111 views

Một câu hay nhất cho đám DLV. Những kẻ quyết chí ngu

thumb_up18thumb_downchat_bubble1

More from langtu

Trọc thú VN thấy gi chăng?

105 views · Apr 24th

Chúng gặp chân tường mà cứ ngỡ là chân trời.

81 views · Apr 24th

Vì tình đồng chí "Sinh hoạt cá nhân" Chịch nhau vì thân Sao đâm tao đổ ruột.

81 views · Apr 23rd

More from langtu

Trọc thú VN thấy gi chăng?

105 views · Apr 24th

Chúng gặp chân tường mà cứ ngỡ là chân trời.

81 views · Apr 24th

Vì tình đồng chí "Sinh hoạt cá nhân" Chịch nhau vì thân Sao đâm tao đổ ruột.

81 views · Apr 23rd