Hướng dẫn đào đồng Pi Network qua 6 bước rất đơn giản: ❤ ❤ ❤ ➡️ Bước1: Bạn vào CH PLAY hoặc App Store để tìm và tải App ❤ Pi Network ❤ về điện thoại. ➡️ Bước 2: Click vào ứng dụng đã cài, rồi vào "Continue with phone number". Chọn "Vietnam +84" rồi điền Số điện thoại của bạn vào.( Lưu ý: Bỏ bớt số 0 đầu tiên) Ví dụ: 0909090909 thì bỏ bớt số 0 đầu tiên Thành ra +84909090909 ➡️ Bước 3: Nhập Password ( Mật khẩu) cho tài khoản (tối thiểu 8 ký tự, có 1 chữ viết hoa và 1 số) ➡️ Bước 4: Nhập Họ và Tên (không dấu) vào "First Name" và "Last Name". Ví dụ: Họ và Tên của bạn là NGUYEN VAN LONG thì điền VAN LONG NGUYEN ( Lưu ý: VIẾT KHÔNG CÓ DẤU) ➡️ Bước 5: Mục "Choose Username" các bạn nhập tên tài khoản, nhớ là viết liền không dấu (Ví dụ: hovaten). ➡️ Bước 6: Mục "Invitation code"= Người mời bạn. Các bạn nhập "nguyen1717" rồi ấn SUBMIT. Sau đó vào App Pi Network bấm biểu tượng hình tia sét ⚡️ và bắt đầu tích lũy Pi nha. 🆘️ Lưu ý: Cứ sau 24 giờ nhớ vào lại App Pi Network bấm nút tia sét ⚡️ Chúc cả nhà thành công ❤ <3 <3 #Pimine #Pi #Pinetwork #Picoin #Picoinprice

165Upvotes

More from BuiAnhLy

Công ty lỗ nghìn tỷ này là Vinalines, một trong những chủ trương chính sách lớn của đảng và nhà nước. Vinalines cũng là bộ mặt thật của chính sách “làm kinh tế” của đảng- nhà nước, đó là những quả đấm thép tống những quả thôi sơn vào đám dân đen https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/thua-lo-cong-ty-van-tai-bien-rao-ban-co-phan-gia-1200-dong-1024630.html
7 views ·
Sự thật rành rành ra như vậy, nhưng bản chất của chế độ độc tài cộng sản là như nhau: Cãi nhem nhẻm, tráo trở và mặt dày. Rất nhiều quốc gia đang mất dần chủ quyền, mất tự chủ với chính sách bẫy nợ của Trung Quốc. Cam Bốt, Sri Lanka, Việt Nam… là các minh chứng https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-phu-nhan-gay-ra-bay-no-nan-cho-cac-nuoc-dang-phat-trien-840326.vov
6 views ·

More from BuiAnhLy

Công ty lỗ nghìn tỷ này là Vinalines, một trong những chủ trương chính sách lớn của đảng và nhà nước. Vinalines cũng là bộ mặt thật của chính sách “làm kinh tế” của đảng- nhà nước, đó là những quả đấm thép tống những quả thôi sơn vào đám dân đen https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/thua-lo-cong-ty-van-tai-bien-rao-ban-co-phan-gia-1200-dong-1024630.html
7 views ·
Sự thật rành rành ra như vậy, nhưng bản chất của chế độ độc tài cộng sản là như nhau: Cãi nhem nhẻm, tráo trở và mặt dày. Rất nhiều quốc gia đang mất dần chủ quyền, mất tự chủ với chính sách bẫy nợ của Trung Quốc. Cam Bốt, Sri Lanka, Việt Nam… là các minh chứng https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-phu-nhan-gay-ra-bay-no-nan-cho-cac-nuoc-dang-phat-trien-840326.vov
6 views ·