ที่สะพานชมัยมรุเชฐ ข้างทำเนียบรัฐบาลสถานที่ตั้ง ‘หมู่บ้านทะลุฟ้า’ จัดเสวนา ‘ม็อบที่หลากหลาย ดั่งดอกไม้นานาพันธุ์’ มีผู้ร่วมเสวนา อาทิ รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ พลอย กลุ่มนักเรียนเลว รศ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ เอเลียร์ ฟอฟิ Mob Fest ปนัดดา สิริมาสกุล ดำเนินรายการโดย พริม มณีโชติ ณ บริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์ ข้างทำเนียบรัฐบาล วันที่ 18 มีนาคม 2564
thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from prainn

คำตัดสินในคดีที่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 : สาวตรี สุขศรี นักวิชาการจากคณะนิติราษฎร์ เวทีเสวนา หัวข้อ "ศาลกับความยุติธรรมในสังคมไทย ในคดีมาตรา 112" ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันที่ 17 มีนาคม 2556
6 views · Mar 18th
กรณีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 28-29/2555 : ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล เวทีเสวนา หัวข้อ "ศาลกับความยุติธรรมในสังคมไทย ในคดีมาตรา 112" ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันที่ 17 มีนาคม 2556
24 views · Mar 18th

More from prainn

คำตัดสินในคดีที่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 : สาวตรี สุขศรี นักวิชาการจากคณะนิติราษฎร์ เวทีเสวนา หัวข้อ "ศาลกับความยุติธรรมในสังคมไทย ในคดีมาตรา 112" ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันที่ 17 มีนาคม 2556
6 views · Mar 18th
กรณีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 28-29/2555 : ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล เวทีเสวนา หัวข้อ "ศาลกับความยุติธรรมในสังคมไทย ในคดีมาตรา 112" ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันที่ 17 มีนาคม 2556
24 views · Mar 18th