ดาราอีกคนที่ออกมาพูดเรื่องการเมืองถี่ๆคือตุลย์ ภากร โคตรดี
thumb_up10thumb_downchat_bubble