อันนี้คืออะไรคับบบ..ขอคำอธิบายจากผู้รู้หน่อย!!.. #ขอบคุณคับ #ผู้โง่เขลาในโลกของminds

thumb_up8thumb_downchat_bubble4

More from NaymaiUncleTu500

พอไม่มีเจ้าหน้าที่ ไม่มีคฝ. ก้อสงบเรียบร้อยดีนี่ว้า..แล้วที่มันรุนแรง มันเกิดขึ้นจากใคร อันนี้ไม่พูดเยอะ เจ็บคอ..ก้อรู้ๆกันอยู่!.. #เดินทะลุฟ้า #saveAmmy

65 views · Mar 8th

บารมี มีเมื่อใช้ นอกทาง ค่อยเสื่อมลงท่ามกลาง ก่นก้อง เสียงกระหึ่มมิจาง ยิ่งสาป แช่งนา กาลผ่านสันดานฟ้อง หมดสิ้น ศักดิ์ศรี (nana_tij)

39 views · Mar 7th

More from NaymaiUncleTu500

พอไม่มีเจ้าหน้าที่ ไม่มีคฝ. ก้อสงบเรียบร้อยดีนี่ว้า..แล้วที่มันรุนแรง มันเกิดขึ้นจากใคร อันนี้ไม่พูดเยอะ เจ็บคอ..ก้อรู้ๆกันอยู่!.. #เดินทะลุฟ้า #saveAmmy

65 views · Mar 8th

บารมี มีเมื่อใช้ นอกทาง ค่อยเสื่อมลงท่ามกลาง ก่นก้อง เสียงกระหึ่มมิจาง ยิ่งสาป แช่งนา กาลผ่านสันดานฟ้อง หมดสิ้น ศักดิ์ศรี (nana_tij)

39 views · Mar 7th