เริ่มให้แม่บ้านของข้างบ้านฝึกภาษาพม่าให้เเล้วนะ 📖
thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from กาม่อน

More from กาม่อน