#FreeYOUTH เขาบอกว่า สาเหตุที่เลือกจัดม็อบ วันที่ 20 เพราะหลังจากนั้น หลายคนจะโดนจับ คงไม่ได้ประกันตัว เลยอยากขอสู้สั่งลา ฟังดูก็มีเหตุผล (และสะเทือนใจ) ดังนั้น ใครติดสอบ มาไม่ได้ ก็รอครั้งต่อไป มีอีกแน่นอน #ม็อบ20มีนา #REDEM
thumb_up6thumb_downchat_bubble2

More from หยุดงมงาย

ฝ่ายขวาไม่สามารถอ้าง #พอเพียง เพื่อขวางการพัฒนาประเทศ เพราะพอเพียงเป็นการรับ แต่การพัฒนาประเทศ ต้องใช้การรุก หากรัฐบาลมีแผนรับที่ดี  ก็ไม่จำเป็นต้องตัดแผนรุก และไม่ควรตัดด้วย ไม่ใช่บอกว่า เดินหน้าไม่ได้ ต้องพอเพียง พอใจในสิ่งที่มีอยู่ ก็ประชาชนเจ้าของประเทศเขาอยากเดินหน้า

70 views · Mar 18th

#เศรษฐกิจพอเพียง คือแนวคิดเชิงรับ ใช้กำกับกิจกรรมต่างๆ ให้ยึดหลักพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มีคุณธรรม เหมือนหลักการใช้ชีวิตของคนทั่วไป ให้ประหยัด มีเหตุผล รอบคอบ ทำดีละชั่ว เน้นการตั้งรับ ไม่ใช่แผนเชิงรุก ไม่กำหนดเป้าหมายในอนาคต แบบ แผนที่ชีวิต แผนธุรกิจ แผนพัฒนาประเทศ

36 views · Mar 18th
เห็น #พรรคภูมิใจไทย แล้วนึกถึง #พรรคชาติไทย สันดานตอแหลเหมือนกัน
46 views · Mar 17th

More from หยุดงมงาย

ฝ่ายขวาไม่สามารถอ้าง #พอเพียง เพื่อขวางการพัฒนาประเทศ เพราะพอเพียงเป็นการรับ แต่การพัฒนาประเทศ ต้องใช้การรุก หากรัฐบาลมีแผนรับที่ดี  ก็ไม่จำเป็นต้องตัดแผนรุก และไม่ควรตัดด้วย ไม่ใช่บอกว่า เดินหน้าไม่ได้ ต้องพอเพียง พอใจในสิ่งที่มีอยู่ ก็ประชาชนเจ้าของประเทศเขาอยากเดินหน้า

70 views · Mar 18th

#เศรษฐกิจพอเพียง คือแนวคิดเชิงรับ ใช้กำกับกิจกรรมต่างๆ ให้ยึดหลักพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มีคุณธรรม เหมือนหลักการใช้ชีวิตของคนทั่วไป ให้ประหยัด มีเหตุผล รอบคอบ ทำดีละชั่ว เน้นการตั้งรับ ไม่ใช่แผนเชิงรุก ไม่กำหนดเป้าหมายในอนาคต แบบ แผนที่ชีวิต แผนธุรกิจ แผนพัฒนาประเทศ

36 views · Mar 18th
เห็น #พรรคภูมิใจไทย แล้วนึกถึง #พรรคชาติไทย สันดานตอแหลเหมือนกัน
46 views · Mar 17th